A- A A+

Log Masuk

Alhamdulillah, Pengarah Pejabat Tanah Galian Johor telah melawat ke Pejabat Tanah Daerah Kluang untuk tahun 2018 pada 11 Mac 2018. Objektif lawatan adalah untuk menyelesaikan isu-isu tanah di mukim-mukim Daerah Kluang yang berkenaan. Dengan itu, kelulusan dan keputusan dapat dibuat dengan serta mata di lapangan, cepat, tepat dan seterusnya mutu penyampaian kepada rakyat dapat dipertingkat. Selain itu, turut diadakan penyampaian cenderahati kepada pembayar pertama cukai tanah atas talian iaitu kakitangan Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kluang. Untuk makluman, capaian portal cukai tanah atas talian adalah lebih mudah dan boleh diakses menggunakan alamat url : https://onlinepayment.johor.gov.my/

ICT JOHORSUK JOHORMUAFAKAT JOHORSPAJ1GOVMDECMSC

Go to top