A- A A+

Log Masuk

Muar merupakan salah sebuah daripada 10 daerah dalam Persekutuan Negeri Johor Darul Takzim yang berkeluasan 33, 466 ekar @ 135, 355 ha meliputi 11 mukim iaitu Mukim Bandar, Jalan Bakri, Parit Bakar, Bukit Kepong, Sungai Raya/Sungai Terap, Parit Jawa, Sri Menanti, Sungai Balang, Jorak, Air Hitam dan Lenga.

 

Sebelum Daerah Ledang diisytiharkan sebagai Daerah penuh pada 09 Jun 2008, Daerah Muar mempunyai 18 mukim, merangkumi mukim Tangkak, Serom, Kesang, Grisek, Bukit Serampang dan Kundangyang kini mukim-mukim berkenaan termasuk dalam Daerah Ledang yang mana Sungai Muar menjadi sempadannya.

 

Bandar Maharani merupakan Pusat Pentadbiran bagi Daerah di mana semua Agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri merancang operasi pembangunan, selain kedudukannya yang unik dan strategik terletak di muara Sungai Muar bersetentangan dengan Selat Melaka. Kini dengan adanya pembangunan seperti IKBN, Maktab Teknik PDRM, MRSM dan juga pembangunan perumahan yang pesat merancakkan lagi pembangunan Daerah Muar.

 

Daerah Muar juga dianggap salah satu daerah yang tertua di negeri Johor, penuh dengan kesan peninggalan sejarah bermula dengan terbinanya Kerajaan Melayu Melaka sehingga era permodenan kesultanan Sultan Abu Bakar. Kesan-kesan sejarah seperti Makam Sultan Alauddin Riayat Shah dan Kota Buruk di Pagoh, Makam Panglima Lidah Hitam di Parit Sakai, Lagenda Lembing Awang Pulang Ke Dayang di Parit Raja, Kubu Bentayan di tebing Sungai Bentayan, disamping bangunan lama binaan era tahun 1900’an antaranya ialah Bangunan Sultan Abu Bakar yang dibina pada tahun 1917, Bangunan Mahkamah Tinggi, Sekolah Tinggi Muar, Masjid Sultan Abu Bakar, Pejabat Pos, Bangunan Telekom dan Istana Hinggap Sultan Johor.

 

Daerah Muar juga dikenali dengan kepelbagaian makanan yang telah diketahui umum seperti Mee Bandung Muar, Mee Rebus, Satay, Asam Pedas dan sebagainya. Dari segi ekonomi pula, industri perabot merupakan penyumbang utama ekonomi di daerah ini disamping itu sektor pertanianseperti tanaman kelapa sawit dan kegiatan tangkapan hasil laut seperti ikan, kerang, ketam dan siput kebanyakannya dibuat secara berkumpulan memandangkan daerah ini mempunyai perairan laut yang agak luas. Dari segi sektor pelancongan pula, Muar mempunyai beberapa tempat yang sesuai untuk dijadikan aktiviti pelancongan seperti Jeti Marina di Tanjung Emas, Burung Botak di Pantai Leka Parit Jawa, Air Panas Grisek dan di tempat-tempat hasil peninggalan sejarah.

 

Dengan menggabungkan semua faktor di atas, Pejabat Tanah Muar merupakan nadi utama penggerak pembangunan infrastruktur dan menyumbang hasil kutipan Kerajaan Negeri Johor.

 

Maklumat Keluasan Daerah Muar Mengikut Mukim

Bil

Mukim

Keluasan

1

Bukit Kepong

25,433.681 Ha (62,848 E   0 R   0 P)

2

Lenga

28,748.865 Ha (71,000 E   0 R   0 P)

3

Jorak

26,549.399 Ha (65,605 E   0 R   0 P)

4

Air Hitam

11,862.144 Ha (29,312 E   0 R   0 P)

5

Sungai Balang

9,790.154 Ha (24,192 E   0 R   0 P)

6

Sri Meranti

8,987.258 Ha (22,208 E   0 R   0 P)

7

Parit Jawa

7,044.767 Ha (17,408 E   0 R   0 P)

8

Parit Bakar

3,859.082 Ha (9,536 E   0 R   0 P)

9

Jalan Bakri

5,243.511 Ha (12,957 E   0 R   0 P)

10

Sungai Terap /
Sungai Raya

2,123.790 Ha (5,248 E   0 R   0 P)
3,899.146 Ha (9,635 E   0 R   0 P)

11

Bandar

1,812.991 Ha (4,480 E   0 R   0 P)

Jumlah Keseluruhan

135,359.786 Ha (334,469 E   0 R   0 P)

 

PIAGAM PELANGGAN
PEJABAT TANAH MUAR

1.    Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan, disamping melaksanakan undang-undang, mengikut jangkamasa yang dijanjikan seperti berikut:

2.    Memastikan segala kemudahan asas untuk semua pelanggan sentiasa berada dalam keadaan yang memuaskan.

3.    Pengeluaran Hakmilik Sementara (Hakmilik Mukim) dan Hakmilik Sementara (Hakmilik Pendaftaran) akan dikeluarkan dalam tempoh 6 minggu selepas bayaran premium diterima.

4.    Hakmilik Kekal dan Hakmilik Kekal Sambungan (Mukim) akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan dokumen dari Pejabat Ukur.

5.    Hakmilik Sementara Sambung (Mukim) akan dikeluarkan dalam tempoh 2 bulan selepas permohonan diterima.

6.    Laporan Status Tanah (Borang Awalan) akan diberikan keputusan dalam tempoh 1 hari.

7.    Permohonan Tanah Kerajaan / Sambung Pajakan / Lesen Pendudukan Sementara (TOL) akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh permohonan didaftarkan. (Tertakluk kepada jumlah permohonan).

8.    Notis 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan kerajaan diterima bagi tanah kocek dan tempoh 4 minggu bagi tanah umum.

9.    Permohonan yang lengkap bagi proses Pengambilan Balik Tanah akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan hingga 12 bulan.

10.  Permohonan Serahan Wakaf / Rizab, Belah Bahagi Tanah secara Serahbalik dan Kurniasemula (SBKS) / Pecah Bahagian / Pecah Sempadan / Cantuman akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan.

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
PEJABAT TANAH MUAR

1.    Memastikan semua surat yang diterima diedarkan kesetiap bahagian berkenaan dalam hari yang sama, setelah ianya ditandatangani oleh Pentadbir Tanah.

2.    Memastikan semua penyelenggaran kenderaan jabatan dan mesin photostat mengikut jadual yang telah ditetapkan.

3.    Memastikan panggilan melalui telefon dijawab sebelum deringan yang ke 3.

4.    Memastikan agenda mesyuarat diedarkan 3 hari sebelum tarikh mesyuarat, minit mesyuarat diedarkan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas mesyuarat.

5.    Memastikan pengurusan pinjaman perumahan, komputer dan kenderaan dimajukan ke Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor dalam tempoh 14 hari (dengan syarat dokumen-dokumen berkaitan telah lengkap).

6.    Memastikan telah memproses perakuan pengesahan lantikan, pengesahan jawatan, perlanjutan tempoh percubaan, penetapan gaji masuk, pertukaran, pelepasan/meletak jawatan, pemangkuan, tanggung kerja, permohonan pengecualian kursus induksi & peperiksaan dan kemasukan ke jawatan berpencen dalam tempoh 14 hari.

7.    Memastikan semua pegawai dan kakitangan telah menghadiri kursus untuk meningkatkan kecekapan, kemahiran dan produktiviti sekurang-kurangnya 5 hari dalam setahun.

8.    Memastikan segala dokumen mengenai bakal pesara telah diproses dalam tempoh 3 bulan sebelum mencapai umur persaraan.

9.    Memastikan semua tuntutan dan elaun pegawai dan kakitangan telah diproses pembayarannya dalam tempoh 7 hari (selepas 10 hari bulan setiap bulan). Semua bil tuntutan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima.

10.  Memastikan penyata penyesuaian dikemukakan ke Bendahari Negeri Johor dalam tempoh 14 hari bulan berikutnya.

11.  Memastikan semua profil perkhidmatan pegawai dan kakitangan dikemaskini setiap bulan.

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN HASIL
PEJABAT TANAH MUAR

1.    Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan yang berkualiti, adil dan mesra.

2.    Kami berjanji semua bayaran cukai di kaunter akan diselesaikan dalam tempoh 10 minit dalam keadaan sistem lancar.

3.    Kami berjanji semua urusan pembayaran cukai melalui pos akan diakaunkan dalam tempoh 7 hari bekerja.

4.    Kami berjanji semua pembayaran cukai di kaunter akan diberikan jawapan dalam tempoh 30 minit dan pembayaran melalui pos akan dijawab dalam tempoh 10 hari bekerja.

5.    Kami berjanji akan membuat baucer pengeluaran wang amanah dalam tempoh 30 hari selepas permohonan lengkap diterima.

6.    Kami berjanji semua urusan pengeluaran permit bahan batuan akan disiapkan dalam tempoh 3 hari bekerja.

7.    Kami berjanji akan melayan dengan saksama semua aduan dan cadangan untuk memperbaiki perkhidmatan kami.

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN KUATKUASA
PEJABAT TANAH MUAR

1.    Menyediakan laporan ke atas surat-surat pengaduan dari orang awam dalam tempoh 7 hari dari tarikh aduan.

2.    Memastikan setiap aduan disiasat, ianya akan disiapkan dalam tempoh 1 bulan.

3.    Aduan bagi tunjuk sempadan diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja.

4.    Permohonan Hak Lalulalang akan diproses dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh permohonan didaftarkan.

5.    Memberi Notis Amaran selama 21 hari sebelum tindakan kuatkuasa 425 KTN diambil.

 

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN TEKNIKAL PELUPUSAN / PEMBANGUNAN TANAH
PEJABAT TANAH MUAR

1.    PEMBANGUNAN

2.    Memastikan Pelan Pembangunan dan kerja tanah disiapkan dalam tempoh 2 minggu.

3.    Memastikan Pelan kebenaran merancang dilaporkan dalam tempoh 2 minggu.

4.    Memastikan semua fail-fail SBKS dibuat laporan dalam tempoh 2 bulan.

5.    Memastikan permohonan ubahsyarat kepada bangunan / industri diselesaikan laporan dalam tempoh 2 bulan.

6.    Fail-fail rizab/serahan dilaporkan dalam tempoh 2 bulan.

7.    Fail-fail Pengambilan Balik Tanah disiapkan dalam tempoh 1 bulan.

 

1.    PELUPUSAN

2.    Fail-Fail Kurniaan akan dilaporkan dalam tempoh 2 bulan.

3.    Fail-fail TOL dilaporkan dalam tempoh 2 bulan.

4.    Pelan Hakmilik Sementara disediakan dalam tempoh 2 minggu.

5.    Pelan-pelan untuk PU disediakan dalam tempoh 1 bulan.

6.    Pelan-pelan penyelesaian akan diselesaikan dalam tempoh 2 bulan.

7.    Penjualan pelan dibuat dalam tempoh 3 hari bekerja.

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH
PEJABAT TANAH MUAR

 

1.    Prosedur dan proses permohonan cadangan pemajuan semasa.
-       Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang    - 1 bulan
(Seksyen 19 Akta 172)
-       Permohonan Tukar Syarat                                     - 2 bulan
  (Seksyen 124 KTN)
-       Permohonan pecah Sempadan                             - 2 bulan
  (Seksyen 135 KTN)
-       Permohonan Serentak Tukar Syarat dan Pecah - 2 bulan 
  Sempadan (Seksyen 124A KTN)
-       Permohonan Serahbalik dan Kurniasemula         - 3 bulan
  (Seksyen 204D)

2.    Pelan bangunan / leaut, Serahan Wakaf, Perizaban, GSA (Rancangan Tanah Berkelompok) dan Pengambilan Balik Tanah.

3.    Tempoh laporan tanah akan dihantar kepada Agensi pengambilan adalah tertakluk kepada jumlah lot yang terlibat sebagaimana berikut:
-        Kurang dari 10 lot - 1 bulan
-        10 hingga 50 lot - 2 bulan
-        Lebih 50 lot - 3 bulan

4.    Proses pewartaan tanah akan dihantar ke PTG Johor dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima laporan tanah.

5.    Pentadbiran ini akan menghantar surat bagi mendapatkan nilaian pampasan akan dihantar ke JPPH dalam tempoh 7 hari setelah menerima warta cetak dari Jabatan Percetakan Nasional.

6.    Siasatan tanah untuk menentukan pampasan akan dijalankan dalam tempoh 30 hari selepas menerima laporan penilaian dari Jabatan Penilaian Harta Daerah Muar.

7.    Perintah pampasan (Borang G & H) akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh siasatan tanah.

8.    Surat pengambilan cek pampasan akan dikeluarkan kepada tuantanah dalam tempoh 7 hari selepas menerima pembayaran daripada jabatan yang membuat pengambilan.

9.    Bantahan Borang N (Perujukan Tanah) akan dihantar ke Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor bagi tujuan semakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima Borang N.

10.  Borang N (Perujukan Tanah) akan didaftarkan ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 3 bulan dari tarikh perujukan diterima dari Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor.

11.  Borang K akan didaftarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan cek bayaran pampasan dari Agensi Pengambilan.

12.  Surat pengecualian bayaran ukur bagi tujuan permintaan Ukur (P.U.) akan dihantar ke PTG Johor dalam tempoh 7 hari dari tarikh Borang K didaftarkan.

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN PELUPUSAN
PEJABAT TANAH MUAR

Kami Berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan mengikut jangkamasa yang dijanjikan seperti berikut:

1.    Laporan Status Tanah (Borang Awalan) akan diberikan keputusan dalam tempoh 1 hari.

2.    Permohonan Tanah Kerajaan / Sambung Pajakan / Lesen Pendudukan Sementara (TOL) akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh permohonan didaftarkan. (Tertakluk kepada jumlah permohonan)

3.    Notis 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan Kerajaan diterima bagi tanah kocek dan tempoh 4 minggu bagi tanah umum

4.    Setiap permohonan Tanah Umum akan ditemuduga dalam masa 6 bulan selepas tamat tarikh pengumuman

5.    Perakuan kepada Kerajaan akan dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas ditemuduga

6.    PERMOHONAN TANAH KOCEK
i. Setiap permohonan tanah akan diberi jawapan tolak atau diproses dalam tempoh 2 minggu.
ii. Setiap permohonan yang diproses akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.
iii. Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas keputusan diterima.

B. PERMOHONAN TANAH UMUM
i. Setiap permohonan akan ditemuduga dalam tempoh 6 bulan selepas pengumuman.
ii.  Perakuan kepada Kerajaan akan dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas ditemuduga.
iii.  Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan selepas kelulusan diterima.

C. PERMOHONAN LESEN PPENDUDUKAN SEMENTARA (LPS)
i.  Setiap permohonan LPS akan diberi jawapan tolak atau diproses dalam tempoh 2 minggu.
ii.  Setiap permohonan LPS yang diproses akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.
iii.  Lesen akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan diterima.

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN PENDAFTARAN
PEJABAT TANAH MUAR

 

1.    Pendaftaran Surat cara Urus niaga dan Bukan Urus niaga:-
1)     Pinjaman Kerajaan - 1 minggu
1.2)     Biasa - 4 minggu
1.3)     Strata - 4 minggu
1.4)     Projek mengandungi 200 hakmilik dan kurang - 8 minggu

2.    Pendaftaran Surat cara Halangan Urus niaga / Nota :-
1)    Pendaftaran memasukkan dan menarik balik kaveat akan didaftarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh perserahan.

3.    Pendaftaran Hakmilik :-
1)     Pendaftaran Hakmilik Sementara baru individu akan didaftarkan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh diterima daripada Pejabat Tanah.
3.2)     Permohonan Hakmilik Sementara baru bagi Projek SBKS / Penswastaan / Agensi Kerajaan akan didaftarkan dalam tempoh :-
3.2.1)     2 minggu dari terimaan bagi 200 hakmilik atau kurang
3.2.2)     4 minggu dari tarikh terimaan bagi 200-2000 hakmilik
3.2.3)     6 minggu dari tarikh terimaan bagi lebih 2000 hakmilik
3.3)     Permohonan Pecah Bahagian Bangunan untuk pengeluaran Hakmilik Strata yang lengkap akan diluluskan dalam tempoh 2 minggu dari
tarikh terimaan daripada Pejabat Tanah.
3.4)     Hakmilik Strata bagi setiap 100 petak akan didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terimaan daripada Jabatan Ukur dan maklumat 
yang telah dilengkapkan oleh tuan tanah. (Pelan taburan unit Bumiputra dan nama Perbadanan Pengurusan)
3.5)     Hakmilik Sambungan Sementara akan didaftarkan dari tarikh terimaan sebagaimana berikut:-
3.5.1)     Kerana hakmilik hilang - 6 bulan
3.5.2)     Kerana hakmilik rosak - 6 bulan
3.6)     Hakmilik Sambungan Kekal akan didaftarkan dari tarikh terimaan sebagaimana berikut:-
3.6.1)     Kerana hakmilik hilang - 6 bulan
3.6.2)     Kerana hakmilik rosak - 6 bulan
3.7)     Pendaftaran Hakmilik Kekal akan didaftarkan dari tarikh terima Borang 5B/5C daripada Jabatan Ukur sebagaimana berikut:-
3.7.1)    Untuk individu - 2 minggu
3.7.2)    Untuk projek mengandungi 300 hakmilik dan kurang - 2 bulan

4.    Permohonan Kebenaran Pindahmilik / Pajakan / Cagaran Tanah (Longgar Sekatan Kepentingan Tanah) :-
1)     Antara kaum (tidak sama bangsa) Oleh Menteri Besar Johor - 1 hingga 3 bulan
4.2)     Sesama bangsa Oleh Pengarah PTG Johor - 2 hingga 3 minggu
4.3)     Rumah/ Kedai Kos Rendah/ Sederhana Rendah Oleh - 2 hingga 3 minggu
Pengarah/ Timbalan PT

5.    Permohonan Kebenaran Perolehan Hartanah Oleh Kepentingan Asing :-
Pemohon akan memperoleh keputusan permohonan mereka dalam tempoh 2 hingga 3 minggu dari tarikh permohonan

6.    Permohonan Salinan Sah Hakmilik dan Surat cara :-
1)     Permohonan salinan sah hakmilik berkomputer akan disiapkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima
6.2)     Permohonan salinan sah surat cara yang telah dijilid akan disiapkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan diterima

7.    Permohonan Carian Persendirian dan Carian Rasmi :-
1)     Permohonan Carian Persendirian Hakmilik akan diperoleh serta merta di Kaunter Carian
7.2)     Permohonan Carian Rasmi akan diperoleh dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima
7.3)     Permohonan Carian Persendirian Hakmilik / Carian Rasmi oleh Jabatan dan Agensi Kerajaan akan disiapkan dalam tempoh 7 hari bekerja
dari tarikh permohonan diterima

 


OBJEKTIF
PEJABAT TANAH MUAR

Diantara objektif pentadbiran tanah adalah seperti berikut :-

1.    Menentukan pengurusan dan pentadbiran tanah berjalan dengan cekap, teratur dan berkesan selaras dengan perundangan dan peraturan yang sedia ada samada undang-undang tanah atau undang lain yang berkaitan.

2.    Menentukan bahawa pungutan dan pengawalan hasil dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mengikut perundangan dan peraturan yang ada demi kepentingan kerajaan dan rakyat.

3.    Menentukan bahawa orang ramai mendapatkan perkhidmatan yang sebaik-baiknya dari pentadbiran tanah.

4.    Menentukan bahawa perancangan gunatanah bagi daerah dapat diwujudkan dengan teratur sesuai dengan pembangunan pesat yang berlaku sekarang di sektor perindustrian, perdagangan dan pelancongan.
FUNGSI
PEJABAT TANAH MUAR

Diantara fungsi-fungsi Pejabat Tanah adalah seperti berikut :-

1.    Merancang pembangunan dan gunatanah bagi tujuan pertanian, perumahan, perniagan perusahaan dan sebagainya selaras dengan perkembangan ekonomi semasa.

2.    Menyediakan maklumat mengenai kegunaan dan pemilikan tanah.

3.    Menguruskan proses pengurniaan dan pembangunan tanah serta urusniaga seperti gadaian, hakmilik, pajakan dan proses bukan urusniaga seperti kaveat, ubahsyarat, perizaban perintah Mahkamah dan sebagainya.

4.    Mengawal dan merancang hasil melalui cukai tanah, lesen pendudukan sementara, permit bahan-batuan, denda premium, urusniaga dan bukan urusniaga dan lain-lain.

5.    Melaksanakan peraturan dan menguatkuasaan undang-undang tanah berdasarkan perundangan yang sedia ada.
MISI

”MEMPERKASAKAN PENGURUSAN SUMBER TANAH DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN SECARA PROFESIONAL DAN BERINTEGRITI”

 


VISI

”MENJADI AGENSI PENGURUSAN TANAH YANG TERUNGGUL MENJELANG 2015”

 


MOTO

 

 

"BERSAMA MEMBINA KEUNGGULAN"

ICT JOHORSUK JOHORMUAFAKAT JOHORSPAJ1GOVMDECMSC

Go to top