• Emailptgj@johor.gov.my
  • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.
  • Emailptgj@johor.gov.my
  • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.

BENGKEL PEMURNIAN DRAF PERJANJIAN KONSESI e-TANAH

Pada 05 hingga 08 Disember 2022 telah berlangsung Bengkel Pemurnian Draf Perjanjian Konsesi e-Tanah bagi Pentadbiran Tanah Johor yang bertempat di Sunway Hotel Big Box, Iskandar Puteri. Bengkel turut dihadiri oleh Yang Berhormat, Dato’ Haji Ashari bin Kasnan, Pengarah Tanah & Galian Johor. Selain itu, bengkel turut dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap Pejabat Tanah Daerah melibatkan Pentadbir-Pentadbir Tanah Daerah dan Ketua-Ketua Penolong Pengarah dari Pentadbiran Tanah Johor.
Objektif utama bengkel adalah untuk membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan Draf Perjanjian Konsesi e-Tanah dalam melaksanakan hasrat Kerajaan ke arah Pendigitalan Pentadbiran Tanah.

Ubah bahasa »
Skip to content