PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN HAKMILIK STRATA

Kami adalah bertanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan memuaskan hati pelanggan serta layanan yang adil dan saksama.  Dengan itu kami berjanji:

1.     Menguruskan permohonan yang lengkap dalam tempoh 5 har bekerja ;

2.     Memaklumkan keputusan permohonan yang lengkap Pecah Bahagian Bangunan dan Tanah dalam tempoh 22 hari bekerja;

3.     Menyediakan Hakmilik Strata mengikut prosedur yang telah diluluskan dalam tempoh 56 hari bekerja;

4.     Memaklumkan kepada pemohon bagi mengambil Hakmilik Strata yang telah selesai dalam tempoh 7 hari bekerja.