A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

MAKLUMAT CUKAI BANGUNAN

 

1) Kediaman

·         Rumah Kediaman

Tanah Desa

RM 10.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 13.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 15.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 18.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A 
(Pusat Perdagangan Utama)

RM 21.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tanah Untuk Kegunaan Bertingkat

Jenis Murah

(RM 25,000 RM 50,000)

RM 25.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Jenis Sederhana

(RM 50,001 RM 150,000)

RM 100.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Jenis Mewah

(Melebihi RM 150,000)

RM 200.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

2) Komersial

·         Stesen Minyak

Tanah Desa

RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 154.00 setiap 100 meter persegi

Tanah Bandar Kategori B

RM 196.00 setiap 100 meter persegi

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 224.00 setiap 100 meter persegi

·         Rumah Kedai

Tanah Desa

RM 49.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 70.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 119.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 154.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Gerai

Tanah Desa

RM 24.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 38.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 46.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 62.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 76.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Pasar

RM 62.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tempat Letak Kereta

Tempat Letak Kereta

RM 31.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Bangunan Tempat Letak Kereta

RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Bangunan Bawah Tanah

Tempat Letak Kereta Bawah

Tanah & Pusat Perniagaan

Bawah Tanah

RM 22.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Golf

Padang Golf/Padang Latihan Golf

RM 350.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Bangunan Kelab

RM 301.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Pusat Pelancongan

Kelas 1 (Taraf Tinggi)

RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Kelas 2 (Taraf Sederhana)

RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Kelas 3 (Taraf Rendah)

RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Kelas 4 (Separuh Masa)

RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

·         Rekreasi / Hiburan

Tanah Desa

RM 46.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 76.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 106.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 122.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Persatuan / Pertubuhan

RM 11.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Hotel

Tanah Desa

RM 224.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 378.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 532.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 532.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 602.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tanah untuk kegunaan bangunan bertingkat - Komersil

Tanah Desa

RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 280.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 420.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 560.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya atau sbhg. daripadanya

·         Marina

RM 77.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Alam Dasar Laut

RM 49.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Gelanggang Menunggang Kuda

RM 700.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Litar Lumba Kereta

RM 350.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Lain-Lain Bangunan

Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri atau mengikut apa yang digunakan atas tanah, mana yang lebih tertinggi.

 

3) AM

·         Tanah-Tanah Kerajaan Persekutuan ( Jabatan yang tidak memungut hasil)

Tanah Desa

RM 4.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 6.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 7.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 8.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 10.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tanah-Tanah Kerajaan Persekutuan ( Jabatan yang memungut hasil)

Tanah Desa

RM 10.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 13.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 15.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 17.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A (Pusat Perdagangan Utama)

RM 20.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tanah-tanah Yang Didaftarkan Bawah Perbadanan Setiausaha Kerajaan (SSI)

RM 1.00 (nominal)

·         Perkhidmatan Swasta

Muzium Swasta

RM 8.00 setiap 100 meter persegi

atau sbhg. daripadanya

Zoo Swasta

RM 70.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Sekolah Swasta, Universiti /

Kolej Swasta

RM 50.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Sekolah Bantuan Modal

RM 20.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

IPTA

RM 100.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Hospital Swasta

RM 119.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Perkuburan Swasta/

Taman Peringatan

(Memorial Park)

RM 100.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Lain-lain Pekhidmatan Swasta

Ditentukan oleh P.B.N ATAU mengikut apa yang digunakan atas tanah mana yang lebih tertinggi.

·         Bangunan Stesen Keretapi

RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tujuan Keagamaan

Majlis Agama Islam Johor

RM 1.00 (bagi setiap satu hakmilik)

Bukan Islam

RM 2.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tangki Najis dan Kolam Kumbahan Najis

RM 10.00 bagi setiap satu hakmilik

·         Tanah-tanah Pusat Perdagangan Utama, Tanah Bandar Lapisan Ke 2, Tanah Bandar Lapisan Ke 3 dan Pekan tertakluk kepada syarat di bawah Seksyen 53(2)(b) KTN 1965

 

RM 150.00 sehektar atau sebahagian daripadanya ATAU mengikut apa digunakan atas tanah

ICT JOHORSUK JOHORMUAFAKAT JOHORSPAJ1GOVMDECMSC

Go to top