A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

INFORMASI CUKAI LAIN-LAIN KATEGORI

 

1) Pasir

Pasir Darat

RM 370.00 sehektar

Pasir Sungai

RM 174.00 sehektar

Pasir Laut

RM 87.00 sehektar

Pasir Silika

RM 693.00 sehektar

 

2) Pasir

RM 174.00 sehektar

 

3) Tanah

Tanah Liat

RM 519.00 sehektar

Tanah Batu Bata

RM 277.00 sehektar

 

4) Batu Pejal

RM350.00 sehektar

 

5) Lain-Lain Galian

 

Ditentukan Oleh Pihak Berkuasa Negeri

ICT JOHORSUK JOHORMUAFAKAT JOHORSPAJ1GOVMDECMSC

Go to top