A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

MAKLUMAT BAYARAN UNTUK BAHAGIAN HASIL

 

1)    Bayaran yang dibuat atas semua urusan pendaftaran, permit perbatuan dan cukai tanah boleh dibuat melalui tunai, wang pos, bank draf dan cek syarikat.

2)    Cek Persendirian tidak dibenarkan dalam membuat urusan di PTG.

3)    Bayaran yang dibuat melalui wang pos, bank draf atau cek syarikat perlu ditulis atas nama “PENGARAH TANAH DAN GALIAN JOHOR”

4)    Terimaan bayaran di dalam jumlah penuh sahaja dan sebarang ansuran tidak dibenarkan

5)    Resit rasmi yang diterima hanya sah apabila cek ditunaikan oleh pihak bank.

·         Maklumat Bayaran

·         Cukai Bangunan

·         Cukai Pertanian

·         Cukai Industri

·         Cukai Tiada Kategori

·         Statistik Pembayaran Cukai Tanah Atas Talian

·         Piagam Pelanggan

·         Pencapaian Piagam Pelanggan

 

MAKLUMAT CUKAI BANGUNAN

 

1) Kediaman

·         Rumah Kediaman

Tanah Desa

RM 10.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 13.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 15.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 18.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A 
(Pusat Perdagangan Utama)

RM 21.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tanah Untuk Kegunaan Bertingkat

Jenis Murah

(RM 25,000 RM 50,000)

RM 25.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Jenis Sederhana

(RM 50,001 RM 150,000)

RM 100.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Jenis Mewah

(Melebihi RM 150,000)

RM 200.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

2) Komersial

·         Stesen Minyak

Tanah Desa

RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 154.00 setiap 100 meter persegi

Tanah Bandar Kategori B

RM 196.00 setiap 100 meter persegi

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 224.00 setiap 100 meter persegi

·         Rumah Kedai

Tanah Desa

RM 49.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 70.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 119.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 154.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Gerai

Tanah Desa

RM 24.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 38.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 46.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 62.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 76.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Pasar

RM 62.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tempat Letak Kereta

Tempat Letak Kereta

RM 31.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Bangunan Tempat Letak Kereta

RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Bangunan Bawah Tanah

Tempat Letak Kereta Bawah

Tanah & Pusat Perniagaan

Bawah Tanah

RM 22.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Golf

Padang Golf/Padang Latihan Golf

RM 350.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Bangunan Kelab

RM 301.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Pusat Pelancongan

Kelas 1 (Taraf Tinggi)

RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Kelas 2 (Taraf Sederhana)

RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Kelas 3 (Taraf Rendah)

RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Kelas 4 (Separuh Masa)

RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

·         Rekreasi / Hiburan

Tanah Desa

RM 46.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 76.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 106.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 122.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Persatuan / Pertubuhan

RM 11.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Hotel

Tanah Desa

RM 224.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 378.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 532.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 532.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 602.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tanah untuk kegunaan bangunan bertingkat - Komersil

Tanah Desa

RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 280.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 420.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 560.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya atau sbhg. daripadanya

·         Marina

RM 77.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Alam Dasar Laut

RM 49.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Gelanggang Menunggang Kuda

RM 700.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Litar Lumba Kereta

RM 350.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Lain-Lain Bangunan

Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri atau mengikut apa yang digunakan atas tanah, mana yang lebih tertinggi.

 

3) AM

·         Tanah-Tanah Kerajaan Persekutuan ( Jabatan yang tidak memungut hasil)

Tanah Desa

RM 4.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 6.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 7.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 8.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 10.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tanah-Tanah Kerajaan Persekutuan ( Jabatan yang memungut hasil)

Tanah Desa

RM 10.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Pekan

RM 13.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM 15.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM 17.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Bandar Kategori A (Pusat Perdagangan Utama)

RM 20.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tanah-tanah Yang Didaftarkan Bawah Perbadanan Setiausaha Kerajaan (SSI)

RM 1.00 (nominal)

·         Perkhidmatan Swasta

Muzium Swasta

RM 8.00 setiap 100 meter persegi

atau sbhg. daripadanya

Zoo Swasta

RM 70.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Sekolah Swasta, Universiti /

Kolej Swasta

RM 50.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Sekolah Bantuan Modal

RM 20.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

IPTA

RM 100.00 sehektar atau sbhg. daripadanya

Hospital Swasta

RM 119.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Tanah Perkuburan Swasta/

Taman Peringatan

(Memorial Park)

RM 100.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

Lain-lain Pekhidmatan Swasta

Ditentukan oleh P.B.N ATAU mengikut apa yang digunakan atas tanah mana yang lebih tertinggi.

·         Bangunan Stesen Keretapi

RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tujuan Keagamaan

Majlis Agama Islam Johor

RM 1.00 (bagi setiap satu hakmilik)

Bukan Islam

RM 2.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

·         Tangki Najis dan Kolam Kumbahan Najis

RM 10.00 bagi setiap satu hakmilik

·         Tanah-tanah Pusat Perdagangan Utama, Tanah Bandar Lapisan Ke 2, Tanah Bandar Lapisan Ke 3 dan Pekan tertakluk kepada syarat di bawah Seksyen 53(2)(b) KTN 1965

RM 150.00 sehektar atau sebahagian daripadanya ATAU mengikut apa digunakan atas tanah

 

 

 

·          

·         Laman Utama

·         Bahagian

·         Hasil

·         Cukai Pertanian

Cukai Pertanian

 Jumlah paparan: 35

MAKLUMAT CUKAI PERTANIAN

 

1) Getah / Koko

Tidak melebihi dari 4 hektar

RM 30.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Lebih daripada 4 hektar -

tidak melebihi 40 hektar

RM 40.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Lebih daripada 40 hektar -

tidak melebihi 100 hektar

RM 55.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Melebihi 100 hektar

RM 75.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

2) Kelapa Sawit

Tidak melebihi dari 4 hektar

RM 35.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Lebih daripada 4 hektar -

tidak melebihi 40 hektar

RM 45.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Lebih daripada 40 hektar -

tidak melebihi 100 hektar

RM 60.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Melebihi 100 hektar

RM 90.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

3) Kelapa / Pinang

Tidak melebihi dari 4 hektar

RM 17.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Lebih dari 4 hektar -

tidak melebihi 40 hektar

RM 24.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Lebih daripada 40 hektar -

tidak melebihi 100 hektar

RM 30.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Melebihi 100 hektar

RM 38.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

4) Dusun

Tidak melebihi dari 4 hektar

RM 30.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Lebih dari 4 hektar -

tidak melebihi 40 hektar

RM 50.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Lebih daripada 40 hektar -

tidak melebihi 100 hektar

RM 75.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Melebihi 100 hektar

RM 95.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

5) Teh, Kopi, Tanaman Kontan/Sayuran, Tebu dan Tembakau

RM 35.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

6) Padi dan Sagu Rumbia

RM 14.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

7) Ubi

RM 53.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

8) Rempah Ratus

RM 52.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

9) Nenas

Tidak melebihi 20 hektar

RM 10.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Melebihi dari 20 hektar

RM 21.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

10) Tapak Semaian dan Orkid

RM 174.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

11) Rumput

RM 69.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

12) Gajus

RM 21.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

13) Pisang

Tidak melebihi 20 hektar

RM 14.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Melebihi dari 20 hektar

RM 28.00 sehektar atau sbhg. drpnya

 

14) Lain-Lain Tanaman

Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri atau mengikut apa yang digunakan atas tanah, mana lebih tertinggi.

 

15) Ternakan Air

Ikan air tawar, ikan air payau, ikan perhiasan dan belut

RM 70.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Udang

RM 105.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Buaya

RM 700.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Katak

RM 350.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Lain-lain ternakan air

Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri

 

16) Ternakan Binatang

Burung(Ayam, Kawasari, Itik, Angsa, Puyuh dll.

RM 100.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Rusa, Lembu, Kerbau, Kambing, Biri-biri, Arnab

RM 3570.00 sehektar atau sebahagian daripadanya

Khinzir

RM 350.00 sehektar atau sbhg. drpnya

Lain-lain ternakan binatang

Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri

 

 

 

 

 

·          

·         Laman Utama

·         Bahagian

·         Hasil

·         Cukai Industri

Cukai Industri

 Jumlah paparan: 32

MAKLUMAT CUKAI INDUSTRI

 

1) Tanah Untuk Tujuan Industri

Tanah Desa

RM200.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Tanah Pekan

RM200.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM200.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM400.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM500.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

 


2) Bengkel

Tanah Desa

RM46.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Tanah Pekan

RM76.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Tanah Bandar Kategori C

RM92.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Tanah Bandar Kategori B

RM106.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM122.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

 


3) Pelabuhan ( Kawasan Pelabuhan )

Pelabuhan

RM175.00 sehektar atau sebahagian daripadanya


4) Jeti

Jeti

RM224.00 sehektar atau sebahagian daripadanya

 

 

 


5) Lapangan Terbang

Landasan

RM175.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Bangunan

RM119.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

 


6) Laluan

Lebuhraya

RM280.00 sehektar atau sebahagian daripadanya

Paip Gas

RM76.00 sehektar atau sebahagian daripadanya

Jalan Raya Swasta

RM92.00 sehektar atau sebahagian daripadanya

 


7) Keretapi

Medium Railway Transport (MRT)

Light Railway Transport (LRT)

RM10.00 sehektar atau sebahagian daripadanya

Laluan Keretapi (Railway Line)

RM10.00 sehektar atau sebahagian daripadanya.


8) Sistem Pemancar ( Satelit, Stesen Pemancar / Penerima )

Sistem Pemancar

RM756.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

 


9) Penjanakuasa

Janakuasa

RM77.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Pencawang Utama

RM63.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Pencawang

RM49.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya

Exchange / Ibu Sawat

RM455.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya.

 


10) Laluan Transmisi

Laluan Transmisi

RM420.00 sehektar atau sebahagian daripadanya

 

 

 

·          

·         Laman Utama

·         Bahagian

·         Hasil

·         Cukai Tiada Kategori

Cukai Tiada Kategori

 Jumlah paparan: 35

INFORMASI CUKAI LAIN-LAIN KATEGORI

 

1) Pasir

Pasir Darat

RM 370.00 sehektar

Pasir Sungai

RM 174.00 sehektar

Pasir Laut

RM 87.00 sehektar

Pasir Silika

RM 693.00 sehektar

 

2) Pasir

RM 174.00 sehektar

 

3) Tanah

Tanah Liat

RM 519.00 sehektar

Tanah Batu Bata

RM 277.00 sehektar

 

4) Batu Pejal

RM350.00 sehektar

 

5) Lain-Lain Galian

Ditentukan Oleh Pihak Berkuasa Negeri

 

Statistik Pembayaran Cukai Tanah Atas Talian

Statistik Pembayaran Cukai Tanah Atas Talian

2014

Statistik Pembayaran Cukai Tanah Atas Talian 2015

 

 

 

 

 

Piagam Pelanggan Kaunter Hasil

·         Kami menjamin akan memberi perkhidmatan kaunter yang cepat, cekap dan mesra.

·         Resit akan dikeluarkan untuk setiap pembayaran cukai tanah dalam masa 3 minit jika tiada masalah dari segi maklumat yang diberikan.

 

Bil

Perkara

Tempoh

1

Permohonan Resit Cukai Tanah (bayaran secara online)

-* disertakan maklumat no hakmilik dan no lot

3 hari berkerja

2

Resit cukai tanah dikeluarkan di kaunter bayaran

3 minit

3.

Resit bagi urusan urusniaga dan bukan urusniaga dikeluarkan   apabila permohonan disemak dan lengkap.11 minit

4.

Resit bayaran carian.

3 minit

5

Permohonan pulangbalik hasil

#

#Bergantung kepada kelulusan Pegawai Kewangan Negeri.

 

 

 

 

ICT JOHORSUK JOHORMUAFAKAT JOHORSPAJ1GOVMDECMSC

Go to top