A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

PENGURUSAN BAHAGIAN PIAGAM  PERKHIDMATAN PELANGGAN

1.         Menguruskan bil dan baucer bayaran dalam tempoh 8 hari di Pejabat Tanah Johor.

2.         Menguruskan lanjutan kakitangan kontrak dalam tempoh 6 bulan sebelum tarikh tamat tempoh kontrak.

3.         Menjawab persoalan audit tidak lewat daripada satu bulan dari tarikh penerimaan .

4.         Memastikan pengurusan rekod perkhidmatan personel 'adalah dengan cara teratur.

5.         Penyelarasan , perancangan dan latihan yang staf untuk kursus 7 hari anually adalah wajib bagi setiap pegawai dan kakitangan kerajaan yang mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005.

 

6.         Memastikan bekalan dan perkhidmatan untuk kegunaan pejabat adalah mencukupi.


Go to top