KADAR BAYARAN UNTUK PERMOHONAN YANG BERKENAAN DI BAHAGIAN PEMBANGUNAN 

 

Unit Pembangunan Tanah:

 Bayaran yang dikenakan ke atas Permohonan Tanah Ladang ialah RM100.00 untuk setiap hakmilik. Bayaran dibuat di kaunter hasil Pejabat Tanah dan Galian Johor

 

Unit  Kemajuan:

 Hanya Permohonan Pengiktirafan Syarikat di bawah Jadual Kedua dikenakan bayaran. Bayaran yang dikenakan adalah RM2000.00 untuk setiap permohonan.

 

 Manakala permohonan-permohonan lain adalah percuma  diperingkat Pejabat Tanah dan Galian Johor (permohonan dari daerah dibayar di daerah yang berkenaan).