A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH.

Bil

Jenis Permohonan

Tempoh

Prestasi

Piagam

(berbanding Piagam)

(Hari)

(%)

1

Serahbalik kurniasemula

107

80

2

Pecah Bahagian

 

 

 

a) Pertimbangan PTG

30

100

 

b) Pertimbangan Kerajaan

62

90

3

Pecah Sempadan

 

 

 

a) Pertimbangan PTG

30

100

 

b) Pertimbangan Kerajaan

62

90

4

Cantuman

 

 

 

a) Pertimbangan PTG

30

100

 

b) Pertimbangan Kerajaan

62

90

5

Ubahsyarat

 

 

 

a) Pertimbangan PTG

30

50

 

b) Pertimbangan Kerajaan

62

70

6

Pindaan Dan Rayuan

 

 

 

a) Pertimbangan PTG

30

50

 

b) Pertimbangan Kerajaan

62

90

7

Perlombongan

62

90

8

Tanah Ladang

30

40


Go to top