A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH

 

1.SERAHBALIK KURNIASEMULA

Menguruskan permohonan Serahbalik Kurniasemula bagi pertimbangan Kerajaan – 107 hari.

 

2.PECAH SEMPADAN/BAHAGIAN DAN CANTUMAN

- Menguruskan permohonan Pecah Sempadan/Bahagian dan Cantuman bagi pertimbangan Pengarah dan Galian – 30 hari.

- Menguruskan permohonan Pecah Sempadan/Bahagian dan Cantuman bagi pertimbangan Kerajaan – 62 hari.

- Menguruskan rayuan atas keputusan permohonan Pecah Sempadan/Bahagian dan Cantuman bagi pertimbangan Kerajaan. – 62 hari.

 

3.UBAHSYARAT

- Menguruskan permohonan Ubahsyarat bagi pertimbangan Pengarah dan Galian Johor – 30 hari.

- Menguruskan permohonan Ubahsyarat bagi pertimbangan Kerajaan – 62 hari.

- Menguruskan rayuan atas keputusan permohonan Ubahsyarat bagi pertimbangan Kerajaan – 62 hari.

 

4.PERLOMBONGAN

- Menguruskan permohonan Tanah Kerajaan bagi tujuan Perlombongan untuk pertimbangan Kerajaan – 62 hari.

 

5.PINDAAN DAN RAYUAN

- Menguruskan permohonan pindaan dan rayuan bagi pertimbangan Kerajaan – 62 hari.

 

6.PERMOHONAN PINDAHMILIK TANAH LADANG DAN PERAKUAN LEMBAGA TANAH LADANG NEGERI JOHOR

- Menguruskan permohonan Pindahmilik Tanah Ladang dan Perakuan Lembaga Tanah Ladang untuk pertimbangan Lembaga Tanah Ladang Negeri Johor –     30 hari.

 

7.PERMOHONAN PENRIZABAN

- Memproses Permohonan Penrizaban di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara – 65 hari.

 

8.PERMOHONAN PAJAKAN RIZAB

- Memproses permohonan Pajakan rizab-rizab di bawah Seksyen 63 Kanun Tanah Negara – 60 hari.

 

9.PERMOHONAN PEMBATALAN RIZAB

- Memproses permohonan Pembatalan Rizab di bawah Seksyen 64 Kanun Tanah Negara – 60 hari.

 

10.PERMOHONAN TANAH DARIPADA TNB, PERSATUAN ATAU PERTUBUHAN BUKAN ISLAM

- Memproses permohonan tanah (tapak pencawang elektrik, rumah berhala/Kuil/Kubur Bukan Islam/Bangunan untuk Persatuan Bukan Islam) daripada TNB, Persatuan atau Pertubuhan Bukan Islam – 45 hari.


11.PENGAMBILAN BALIK TANAH

- Memproses permohonan Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a) daripada Jabatan Kerajaan Negeri – 21 hari.


12.PERMOHONAN BANTAHAN PAMPASAN TNB

- Memproses Bantahan Pampasan TNB daripada tuanpunya tanah – 60 hari.


13.PERMOHONAN TANAH TAPAK PENCAWANG SELEPAS PBT DARIPADA TNB

- Memproses permohonan tanah bagi kegunaan tapak pencawang elektrik selepas proses PBT daripada TNB – 30 hari.


14.PERMOHONAN PENGAMBILAN BALIK TANAH

- Memproses permohonan Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(b) (c) Akta PBT 1960. (Jawatankuasa Khas Pengambilan Balik Tanah) – 28 hari.

 

15.PERMOHONAN PENGECUALIAN BAYARAN UKUR

- Mengurus kelulusan permohonan Pengecualian Bayaran Ukur mengikut Peruntukan 4(a) Perintah Kanun Tanah Negara (Bayaran-Bayaran Ukur) 1965 –  14 hari.

 

16.PERMOHONAN TANAH DARIPADA PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN DAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

- Memproses permohonan tanah (Tapak Pertanian dan Bangunan) daripada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Negeri Johor – 45 hari.

 

17.PERMOHONAN TANAH KEGUNAAN SEKOLAH SELEPAS PENGAMBILAN BALIK TANAH  DARIPADA PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN DAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

- Memproses permohonan tanah bagi kegunaan sekolah dan tanah selepas Pengambilan Balik Tanah daripada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Negeri Johor – 30 hari.

 

18.PERMOHONAN WAKAF OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

- Memproses permohonan Wakaf oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor(12A) dan permohonan serahan sebahagian tanah kepada Kerajaan (12B) – 14 hari.

 

19.PERMOHONAN PEMBATALAN PERAMPASAN

- Memproses permohonan Pembatalan Perampasan di bawah Seksyen 100 dan 133 Kanun Tanah Negara – 30 hari.

 

20.PERMOHONAN TANAH (PERTANIAN LEBIH 40 HEKTAR, INDUSTRI DAN BANGUNAN DARIPADA AGENSI SWASTA, GLC, GSA)

- Memproses permohonan tanah (pertanian lebih 40 hektar, Industri dan Bangunan) daripada Agensi Swasta, GLC, GSA- 30 hari.


21.PERMOHONAN PERMIT KHAS

- Memproses Permohonan Permit Khas – 30 hari.

 

22.PERMOHOAN RIZAB MELAYU

- Memproses Permohonan Rizab Melayu di bawah Seksyen 6 – 60 hari.

 

23.PERMOHONAN DAN PEMBATALAN PELAN WARTA

- Memproses Permohonan dan Pembatalan Pelan Warta – 14 hari.

 

24.PERMOHONAN RIZAB MELAYU DI BAWAH JADUAL KE-2 ENAKMEN RIZAB MELAYU 1936

- Memproses permohonan Rizab Melayu di bawah Jadual Ke-2 Enakmen Rizab Melayu 1936 – 30 hari.

 

25.PERMOHONAN MENYEMAK NOTIS 5A TANAH INDUSTRI DARIPADA JOHOR CORPORATION

- Memproses permohonan menyemak Notis 5A Tanah Industri daripada Johor Corporation – 14 hari.

 

26.PERMOHONAN TANAH DARIPADA AGENSI KERAJAAN.

 

- Memproses Permohonan Tanah daripada Agensi Kerajaan – 30 hari.


Go to top