A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

 

Borang Pemohonan Pengecualian Bayaran Pendaftaran Lewat

Borang Permohonan Untuk Membatalkan Kaveat Amanah

Borang Permohonan Turunmilik Akibat Kematian Pendaftaran Sebagai Wakil Diri

Borang Permohonan Tukar Nama

Borang Pemberitahuan Pertukaran Alamat

Borang Pendaftaran Sebagai Pemegang Amanah [ KTN 344 (2) ]

 

Borang Permohonan Carian Dan Salinan Sah

o Borang Permohonan Carian Persendirian ( Borang C1 )

o Borang Permohonan Salinan Sah/ Rasmi Hakmilik (Borang C2 )

o Borang Permohonan Salinan Sah Suratcara ( Borang C3)

 

Borang Permohonan Kebenaran Pajakan Tanah Bagi Tanah Yang Ada Sekatan

o Borang P.1- Pajakan Antara Orang Perseorangan

o Borang P.2- Pajakan Dari Orang Perseorangan Kepada Syarikat Atau Pertubuhan

o Borang P.3- Pajakan Antara Syarikat Atau Pertubuhan

o Borang P.4- Pajakan Dari Syarikat Atau Pertubuhan Kepada Orang Perseorangan

 Garis Panduan Senarai Semak Borang Pajakan

 

Borang Permohonan Kebenaran Pindahmilik Tanah Bagi Tanah Yang Ada Sekatan

o Borang Permohonan PM.1- Pindahmilik Antara Orang Perseorangan

o Borang Permohonan PM.2- Pindahmilik Dari Orang Perseorangan Kepada Syarikat Atau Pertubuhan

o Borang Permohonan PM.3- Pindahmilik Antara Syarikat Atau Pertubuhan

o Borang Permohonan PM.4- Pindahmilik Dari Syarikat Atau Pertubuhan Kepada Orang Perseorangan

Garis Panduan Senarai Semak Borang Pindahmilik

 

Borang Permohonan Kebenaran Gadaian/ Cagaran Tanah

Borang GC.1    -    Gadaian/ Cagaran Antara Orang Perseorangan

Borang GC.2    -    Gadaian/ Cagaran Dari Orang Perseorangan Kepada Syarikat Atau Pertubuhan.

Borang GC.3    -    Gadaian/ Cagaran  Antara Syarikat Atau Pertubuhan

o Borang GC.4    -    Gadaian/ Cagaran Dari Syarikat Atau Pertubuhan Kepada Orang Perseorangan

 Garis Panduan Senarai Semak Borang Gadaian/ Cagaran

 

Senarai Semak (Check-List) Permohonan Perolehan Hartanah Oleh Kepentingan Asing

• Borang KA.1       -      Perolehan  Antara Orang Perseorangan

• Borang KA.2       -      Perolehan  Dari Syarikat  Kepada Indiividu/Perseorangan.

• Borang KA.3       -      Perolehan  Dari Individu/ Perseorangan Kepada Syarikat.

• Borang KA.4       -      Perolehan  Dari Syarikat  Kepada Syarikat.

• Borang KA.5       -      Perolehan  Dari Pemaju Kepada Individu/ Syarikat.

Borang KA.6       -      Perolehan  Kebenaran Pajakan Tanah Oleh Kepentingan Asing

• Borang KA.7       -      Perolehan  Kebenaran Pajakan Tanah Dal

Garis Panduan dan Borang Permohonan KA.1-KA.5


Go to top