A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENGUATKUASAAN

1.     Semua permohonan berkaitan kebenaran ekspot bahan batuan akan disiapkan dalam jangkamasa DUA bulan dengan syarat disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap.

2.     Pengeluaran kupon ekspot akan disiapkan dalam jangkamasa TIGA hari.

3.     Penyediaan dan pengeluaran Pas Kebenaran Ekspot bagi darat dan laut akan diselesaikan dalam jangkamasa SEPULUH minit.

4.     Urusan pembayaran kompaun di bawah seksyen 429B KTN akan diselesaikan dalam masa SATU hari.

5.     Kami bersedia menerima dan menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan dengan proses pengalihan dan mengekspot bahan batuan.

6.     Menjamin setiap permintaan bantuan penguatkuasaan bahan batuan bagi operasi segera akan dilaksanakan pada hari yang sama dan bagi operasi terancang akan diambil tindakan di dalamjangkamasa SATU minggu.

 

7.     Menyusun dan menyediakan tenaga kerja serta peralatan bagi tindakan penguatkuasaan pencerobohan yang dikehendaki akan disediakan dalam masa SATU hari.


Go to top