A- A A+

Items filtered by date: Khamis, 19 November 2020

Majlis Penyerahan Hakmilik Tanah Projek Pembangunan Rapid Transit Sistem (RTS) Bukit Cagar, Johor Bahru

kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan pada hari ini 19 November 2020

bertempat di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Johor.

Published in PTG JOHOR

Go to top