A- A A+

Items filtered by date: Rabu, 07 April 2021

Pejabat Tanah Kota Tinggi telah membuka Kaunter Luar Kutipan Cukai Tanah di Majlis Daerah Kota Tinggi (Pejabat Cawangan Bandar Tenggara)

pada 04-05 April 2021, mulai jam 9.30am  - 3.30pm.

 

Terima Kasih kepada warga penduduk sekitar Bandar Tenggara kerana telah membayar Cukai Tanah.

Published in PTKT

Go to top