A- A A+
Menu
Menu

Login

 

NO.

OFFICERS

1.

TUAN HAJI MOHD HELMI BIN DATO' HAJI SHA'RI @ SHANGARI

Pentadbir Tanah Daerah (N48- Memangku N52)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

PUAN NORAZIMAH BINTI MAAKSOM

Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan & Pelupusan)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

ENCIK MUHAMMAD KHAIRUL ANWAR

Penolong Pentadbir Tanah (Pendaftaran)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

ENCIK MUHAMMAD LUTFI BIN ABAS

Penolong Pentadbir Tanah (Teknikal & Kuatkuasa)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5.

ENCIK MUHAMMAD LUTFI BIN ABAS - Menanggung

Penolong Pentadbir Tanah (Hasil)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Go to top