1.         Risalah Cukai Tanah Johor

o    Risalah Berkaitan Cukai Tanah Johor

 

2.         Risalah Bahagian Pendaftaran

o    Bahagian Pendaftaran Hakmilik

o    Pendaftaran Urusniaga Dan Bukan Urusniaga

o    Unit Daftar Segera (Kaunter Ekspress)

o    Unit Kebenaran Pindahmilik Dan Longgar Sekatan Kepentingan Tanah

o    Unit Pendaftaran Hakmiik Baru

o    Unit Pendaftaran Kaveat Dan Perintah Larangan

o    Unit Salinan Sah Dan Carian Rasmi

o    Unit Perolehan Hartanah Oleh Kepentingan Asing

o    Unit Hakmilik Sambungan