A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam.

Akta Arkib Negara 2003

Akta Rahsia 1972 (Akta 88)

Arahan Keselamatan

Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan

Pekeliling Perkhidmatan Bik. 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat.

Pekeliling Am Bil.1 Tahun 1997 - Peraturan Pemeliharaan Rekod-rekod Kerajaan

Pekeliling Am Bil. 1/1970

Malaysian Standard 2223-1 2009 & 2223-2 2009


Go to top