A- A A+

Log Masuk

Kursus Transformasi ICT yang dianjurkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Pejabat Tanah Johor Bahru telah diadakan di KSL Hotel & Resort Johor Bahru pada 26 hingga 28 September 2016. Kursus ini dihadiri oleh sebahagian daripada staf Pejabat Tanah Johor Bahru bagi memberi pendedahan tentang dasar keselamatan ICT, kesedaran kepada keselamatan siber bagi melindungi maklumat tanah daripada terdedah kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Staf juga diberi pendedahan kepada semua sistem yang digunapakai di Pentadbiran Tanah Johor.

ICT JOHORSUK JOHORMUAFAKAT JOHORSPAJ1GOVMDECMSC

Go to top