A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

Penerima yang layak adalah berjumlah 33 orang dan pihak pejabat telah membahagikan kepada 3 peringkat bagi mematuhi SOP dan penjarakan sosial yang telah ditetapkan supaya keadaan terkawal dan tidak sesak.

Penyerahan tersebut telah disempurnakan oleh Tuan Haji Amirul Haffiz bin Ariff selaku Pentadbir Tanah Johor Bahru dan dibantu oleh Encik Muhammad Saufee bin Abdul Shukor selaku Penolong Pentadbir Tanah Johor Bahru. Sesi penerangan dan soal jawab berkenaan Notis 5A tersebut antara pegawai pejabat tanah dan penerima berjalan dengan lancar.


Go to top