A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

Muar merupakan salah sebuah daripada 10 daerah dalam Persekutuan Negeri Johor Darul Takzim yang berkeluasan 33, 466 ekar @ 135, 355 ha meliputi 11 mukim iaitu Mukim Bandar, Jalan Bakri, Parit Bakar, Bukit Kepong, Sungai Raya/Sungai Terap, Parit Jawa, Sri Menanti, Sungai Balang, Jorak, Air Hitam dan Lenga.

 

Sebelum Daerah Ledang diisytiharkan sebagai Daerah penuh pada 09 Jun 2008, Daerah Muar mempunyai 18 mukim, merangkumi mukim Tangkak, Serom, Kesang, Grisek, Bukit Serampang dan Kundangyang kini mukim-mukim berkenaan termasuk dalam Daerah Ledang yang mana Sungai Muar menjadi sempadannya.

 

Bandar Maharani merupakan Pusat Pentadbiran bagi Daerah di mana semua Agensi Kerajaan Persekutuan/Negeri merancang operasi pembangunan, selain kedudukannya yang unik dan strategik terletak di muara Sungai Muar bersetentangan dengan Selat Melaka. Kini dengan adanya pembangunan seperti IKBN, Maktab Teknik PDRM, MRSM dan juga pembangunan perumahan yang pesat merancakkan lagi pembangunan Daerah Muar.

 

Daerah Muar juga dianggap salah satu daerah yang tertua di negeri Johor, penuh dengan kesan peninggalan sejarah bermula dengan terbinanya Kerajaan Melayu Melaka sehingga era permodenan kesultanan Sultan Abu Bakar. Kesan-kesan sejarah seperti Makam Sultan Alauddin Riayat Shah dan Kota Buruk di Pagoh, Makam Panglima Lidah Hitam di Parit Sakai, Lagenda Lembing Awang Pulang Ke Dayang di Parit Raja, Kubu Bentayan di tebing Sungai Bentayan, disamping bangunan lama binaan era tahun 1900’an antaranya ialah Bangunan Sultan Abu Bakar yang dibina pada tahun 1917, Bangunan Mahkamah Tinggi, Sekolah Tinggi Muar, Masjid Sultan Abu Bakar, Pejabat Pos, Bangunan Telekom dan Istana Hinggap Sultan Johor.

 

Daerah Muar juga dikenali dengan kepelbagaian makanan yang telah diketahui umum seperti Mee Bandung Muar, Mee Rebus, Satay, Asam Pedas dan sebagainya. Dari segi ekonomi pula, industri perabot merupakan penyumbang utama ekonomi di daerah ini disamping itu sektor pertanianseperti tanaman kelapa sawit dan kegiatan tangkapan hasil laut seperti ikan, kerang, ketam dan siput kebanyakannya dibuat secara berkumpulan memandangkan daerah ini mempunyai perairan laut yang agak luas. Dari segi sektor pelancongan pula, Muar mempunyai beberapa tempat yang sesuai untuk dijadikan aktiviti pelancongan seperti Jeti Marina di Tanjung Emas, Burung Botak di Pantai Leka Parit Jawa, Air Panas Grisek dan di tempat-tempat hasil peninggalan sejarah.

 

Dengan menggabungkan semua faktor di atas, Pejabat Tanah Muar merupakan nadi utama penggerak pembangunan infrastruktur dan menyumbang hasil kutipan Kerajaan Negeri Johor.

 

Maklumat Keluasan Daerah Muar Mengikut Mukim

Bil

Mukim

Keluasan

1

Bukit Kepong

25,433.681 Ha (62,848 E   0 R   0 P)

2

Lenga

28,748.865 Ha (71,000 E   0 R   0 P)

3

Jorak

26,549.399 Ha (65,605 E   0 R   0 P)

4

Air Hitam

11,862.144 Ha (29,312 E   0 R   0 P)

5

Sungai Balang

9,790.154 Ha (24,192 E   0 R   0 P)

6

Sri Meranti

8,987.258 Ha (22,208 E   0 R   0 P)

7

Parit Jawa

7,044.767 Ha (17,408 E   0 R   0 P)

8

Parit Bakar

3,859.082 Ha (9,536 E   0 R   0 P)

9

Jalan Bakri

5,243.511 Ha (12,957 E   0 R   0 P)

10

Sungai Terap /
Sungai Raya

2,123.790 Ha (5,248 E   0 R   0 P)
3,899.146 Ha (9,635 E   0 R   0 P)

11

Bandar

1,812.991 Ha (4,480 E   0 R   0 P)

Jumlah Keseluruhan

135,359.786 Ha (334,469 E   0 R   0 P)

 

 

OBJEKTIF PEJABAT TANAH MUAR

 

Diantara objektif pentadbiran tanah adalah seperti berikut :-

• Menentukan pengurusan dan pentadbiran tanah berjalan dengan cekap, teratur dan berkesan selaras dengan perundangan dan peraturan yang sedia ada samada undang-undang tanah atau undang lain yang berkaitan.

• Menentukan bahawa pungutan dan pengawalan hasil dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mengikut perundangan dan peraturan yang ada demi kepentingan kerajaan dan rakyat.

• Menentukan bahawa orang ramai mendapatkan perkhidmatan yang sebaik-baiknya dari pentadbiran tanah.

• Menentukan bahawa perancangan gunatanah bagi daerah dapat diwujudkan dengan teratur sesuai dengan pembangunan pesat yang berlaku sekarang di sektor perindustrian, perdagangan dan pelancongan.

 

 

 FUNGSI PEJABAT TANAH MUAR

 

Diantara fungsi-fungsi Pajabat Tanah adalah seperti berikut :-

• Merancang pembangunan dan gunatanah bagi tujuan pertanian, perumahan, perniagan perusahaan dan sebagainya selaras dengan perkembangan ekonomi semasa.

• Menyediakan maklumat mengenai kegunaan dan pemilikan tanah.

• Menguruskan proses pengurniaan dan pembangunan tanah serta urusniaga seperti gadaian, hakmilik, pajakan dan proses bukan urusniaga seperti kaveat, ubahsyarat, perizaban perintah Mahkamah dan sebagainya.

• Mengawal dan merancang hasil melalui cukai tanah, lesen pendudukan sementara, permit bahan-batuan, denda premium, urusniaga dan bukan urusniaga dan lain-lain.

• Melaksanakan peraturan dan menguatkuasaan undang-undang tanah berdasarkan perundangan yang sedia ada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MISI DAN VISI PEJABAT TANAH MUAR


MISI

”MEMPERKASAKAN PENGURUSAN SUMBER TANAH DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN SECARA PROFESIONAL DAN BERINTEGRITI”

KENYATAAN MISI
Bagi merialisasikan slogan 1 Malaysia : Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan, Pejabat Tanah Muar telah menetapkan misi bagi memperkasakan pengurusan sumber tanah dengan memantapkan keupayan dan kapasiti organisasi, memperkasakan tadbir urus organisasi dan pembudayaan nilai-nilai murni, memperkukuhkan pentadbiran, perkhidmatan dan penguatkuasaan sumber tanah, memantapkan kerjasama dan perkongsian strategik agar perancangan dan pelaksanaan pengurusan sumber tanah dapat dilaksanakan secara efisyen.
Penyampaian perkhidmatan yang di sampaikan adalah secara profesional dan berintegriti bagi memastikan pengurusan sumber tanah dapat dilaksanakan dengan telus dan adil.

 

VISI

”MENJADI AGENSI PENGURUSAN TANAH YANG TERUNGGUL MENJELANG 2020”

KENYATAAN VISI


Selaras dengan hasrat kerajaan memperkasakan perkhidmatan awam bertaraf dunia dengan menyediakan perkhidmatan yang proaktif, responsif dan mengikut kehendak pelanggan, maka Pejabat Tanah Muar telah menyahut cabaran melalui visinya untuk menjadi agensi pengurusan tanah yang terunggul menjelang tahun 2015. Keunggulan bermaksud standard perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan adalah tinggi nilainya sehingga melebihi ekspektasi pelanggan sejajar dengan pendekatan “delinghting the customer”. Pendekatan ini memenuhi ciri-ciri kualiti dalam tiga ketegori iaitu 1. Fizikal (persekitaran yang kondusif dan kemudahan sokongan), 2. Penyampaian (kebolehpercayaan, responsif, menepati masa, ketepatan, mudah diperolehi, mudah difahami, kompeten, kredibiliti dan keselamatan), dan 3. Emosi (mesra dan adil, mendengar dan memahami, menghormati).

MOTO

 

 "BERSAMA MEMBINA KEUNGGULAN"PIAGAM PELANGGAN
PEJABAT TANAH MUAR

 

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

1. Memastikan semua surat yang diterima diedarkan kesetiap bahagian berkenaan dalam hari yang sama, setelah ianya ditandatangani oleh Pentadbir Tanah.

2. Memastikan semua penyelenggaran kenderaan jabatan dan mesin photostat mengikut jadual yang telah ditetapkan.

3. Memastikan panggilan melalui telefon dijawab sebelum deringan yang ke 3 (tidak melebihi 10 saat)

4. Memastikan agenda mesyuarat diedarkan 3 hari sebelum tarikh mesyuarat, minit mesyuarat diedarkan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas mesyuarat.

5. Memastikan pengurusan pinjaman perumahan, komputer dan kenderaan dimajukan ke Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor dalam tempoh 14 hari (dengan syarat dokumen-dokumen berkaitan telah lengkap).

6. Memastikan telah memproses perakuan pengesahan lantikan, pengesahan jawatan, perlanjutan tempoh percubaan, penetapan gaji masuk, pertukaran, pelepasan/meletak jawatan, pemangkuan, tanggung kerja, permohonan pengecualian kursus induksi & peperiksaan dan kemasukan ke jawatan berpencen dalam tempoh 14 hari.

7. Memastikan semua pegawai dan kakitangan telah menghadiri kursus untuk meningkatkan kecekapan, kemahiran dan produktiviti sekurang-kurangnya 5 hari dalam setahun.

8. Memastikan segala dokumen mengenai bakal pesara telah diproses dalam tempoh 3 bulan sebelum mencapai umur persaraan.

9. Memastikan semua tuntutan dan elaun pegawai dan kakitangan telah diproses pembayarannya dalam tempoh 7 hari (selepas 10 hari bulan setiap bulan). Semua bil tuntutan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima.

10. Menjawab pertanyaan dan menyediakan laporan bagi soalan dan aduan dari Dewan, Jabatan Audit, Perbendaharaan, Agensi Kerajaan, Biro Pengaduan Awam dan orang awam (dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan diterima).

11. Memastikan penyata penyesuaian dikemukakan ke Bendahari Negeri Johor dalam tempoh 14 hari bulan berikutnya.

 

 

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN HASIL

1. Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan yang berkualiti, adil dan mesra.

2. Kami berjanji semua bayaran cukai di kaunter akan diselesaikan dalam tempoh 10 minit dalam keadaan sistem lancar.

3. Kami berjanji semua urusan pembayaran cukai melalui pos akan diakaunkan dalam tempoh 7 hari bekerja.

4. Kami berjanji semua pembayaran cukai di kaunter akan diberikan jawapan dalam tempoh 30 minit dan pembayaran melalui pos akan dijawab dalam tempoh 10 hari bekerja.

5. Kami berjanji akan membuat baucer pengeluaran wang amanah dalam tempoh 30 hari selepas permohonan lengkap diterima.

6. Kami berjanji semua urusan pengeluaran permit bahan batuan akan disiapkan dalam tempoh 3 hari bekerja.

7. Kami berjanji akan melayan dengan saksama semua aduan dan cadangan untuk memperbaiki perkhidmatan kami.

 

 

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KUATKUASA

1. Menyediakanlaporankeatassurat-suratpengaduandari orang awamdalamtempoh 7 haribekerjadaritarikhaduanditerima.

2. Memastikan setiap aduan disiasat, ianya akan disiapkan dalam tempoh 1 bulan.

3. Aduan bagi tunjuk sempadan diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja.

4. Permohonan Hak Lalulalang akan diproses dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh permohonan didaftarkan.

5. Memberi Notis Amaran selama 21 hari sebelum tindakan kuatkuasa 425 KTN diambil.

 

 

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN TEKNIKAL PELUPUSAN / PEMBANGUNAN TANAH

A. PEMBANGUNAN

1. Memastikan Pelan Pembangunan dan kerja tanah disiapkan dalam tempoh 2 minggu.

2. Memastikan Pelan kebenaran merancang dilaporkan dalam tempoh 2 minggu.

3. Memastikansemua fail-fail SBKS dibuatlaporandalamtempoh 2 bulan.

4. Memastikanpermohonanubahsyaratkepadabangunan / industridiselesaikanlaporandalamtempoh 2 bulan.

5. Fail-fail rizab/serahan dilaporkan dalam tempoh 2 bulan.

6. Fail-fail Pengambilan Balik Tanah disiapkan dalam tempoh 1 bulan.


B. PELUPUSAN

1. Fail-Fail Kurniaan akan dilaporkan dalam tempoh 2 bulan.

2. Fail-fail TOL dilaporkandalamtempoh 2 bulan.

3. Pelan Hakmilik Sementara disediakan dalam tempoh 2 minggu.

4. Pelan-pelan untuk PU disediakan dalam tempoh 1 bulan.

5. Pelan-pelan penyelesaian akan diselesaikan dalam tempoh 2 bulan.

6. Penjualan pelan dibuat dalam tempoh 3 hari bekerja.

 

 

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH

1. Prosedur dan proses permohonan cadangan pemajuan semasa.
• Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang - 1 bulan(Seksyen 19 Akta 172)
• Permohonan Tukar Syarat - 2 bulan(Seksyen 124 KTN)
• Permohonan pecah Sempadan - 2 bulan(Seksyen 135 KTN)
• Permohonan Serentak Tukar Syarat dan Pecah - 2 bulan
Sempadan (Seksyen 124A KTN)
• Permohonan Serahbalik dan Kurniasemula - 3 bulan
(Seksyen 204D)

2. Pelan bangunan / leaut, Serahan Wakaf, Perizaban, GSA (Rancangan Tanah Berkelompok) dan Pengambilan Balik Tanah.

3. Tempoh laporan tanah akan dihantar kepada Agensi pengambilan adalah tertakluk kepada jumlah lot yang terlibat sebagaimana berikut:
• Kurang dari 10 lot - 1 bulan
• 10 hingga 50 lot - 2 bulan
• Lebih 50 lot - 3 bulan

4. Proses pewartaan tanah akan dihantar ke PTG Johor dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima laporan tanah.

5. Pentadbiran ini akan menghantar surat bagi mendapatkan nilaian pampasan akan dihantar ke JPPH dalam tempoh 7 hari setelah menerima warta cetak dari Jabatan Percetakan Nasional.

6. Siasatan tanah untuk menentukan pampasan akan dijalankan dalam tempoh 30 hari selepas menerima laporan penilaian dari Jabatan Penilaian Harta Daerah Muar.

7. Perintah pampasan (Borang G & H) akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh siasatan tanah.

8. Surat pengambilan cek pampasan akan dikeluarkan kepada tuantanah dalam tempoh 7 hari selepas menerima pembayaran daripada jabatan yang membuat pengambilan.

9. Bantahan Borang N (Perujukan Tanah) akan dihantar ke Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor bagi tujuan semakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima Borang N.

10. Borang N (Perujukan Tanah) akan didaftarkan ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 3 bulan dari tarikh perujukan diterima dari Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor.

11. Borang K akan didaftarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan cek bayaran pampasan dari Agensi Pengambilan.

12. Surat pengecualian bayaran ukur bagi tujuan permintaan Ukur (P.U.) akan dihantar ke PTG Johor dalam tempoh 7 hari dari tarikh Borang K didaftarkan.

 

 

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PELUPUSAN

Kami Berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan mengikut jangkamasa yang dijanjikan seperti berikut:

1. Laporan Status Tanah (Borang Awalan) akan diberikan keputusan dalam tempoh 1 hari.

2. Permohonan Tanah Kerajaan / Sambung Pajakan / Lesen Pendudukan Sementara (TOL) akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh permohonan didaftarkan. (Tertakluk kepada jumlah permohonan)

3. Notis 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan Kerajaan diterima bagi tanah kocek dan tempoh 4 minggu bagi tanah umum

4. Setiap permohonan Tanah Umum akan ditemuduga dalam masa 6 bulan selepas tamat tarikh pengumuman

5. Perakuan kepada Kerajaan akan dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas ditemuduga

A. PERMOHONAN TANAH KOCEK

i. Setiap permohonan tanah akan diberi jawapan tolak atau diproses dalam tempoh 2
minggu.
ii. Setiap permohonan yang diproses akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.
iii. Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas keputusan
diterima.

B. PERMOHONAN TANAH UMUM

i. Setiap permohonan akan ditemuduga dalam tempoh 6 bulan selepas pengumuman.
ii. Perakuan kepada Kerajaan akan dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas ditemuduga.
iii. Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan selepas kelulusan
diterima.


C. PERMOHONAN LESEN PPENDUDUKAN SEMENTARA (LPS)

i. Setiap permohonan LPS akan diberi jawapan tolak atau diproses dalam tempoh 2 minggu.
ii. Setiap permohonan LPS yang diproses akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.
iii. Lesen akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan diterima.PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PELUPUSAN

Kami Berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan mengikut jangkamasa yang dijanjikan seperti berikut:

1. Laporan Status Tanah (Borang Awalan) akan diberikan keputusan dalam tempoh 1 hari.
2. Permohonan Tanah Kerajaan / Sambung Pajakan / Lesen Pendudukan Sementara (TOL) akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh permohonan didaftarkan. (Tertakluk kepada jumlah permohonan)
3. Notis 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan Kerajaan diterima bagi tanah kocek dan tempoh 4 minggu bagi tanah umum
4. Setiap permohonan Tanah Umum akan ditemuduga dalam masa 6 bulan selepas tamat tarikh pengumuman
5. Perakuan kepada Kerajaan akan dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas ditemuduga

A. PERMOHONAN TANAH KOCEK

i. Setiap permohonan tanah akan diberi jawapan tolak atau diproses dalam tempoh 2 minggu.
ii. Setiap permohonan yang diproses akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.
iii. Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas keputusan diterima.

B. PERMOHONAN TANAH UMUM

i. Setiap permohonan akan ditemuduga dalam tempoh 6 bulan selepas pengumuman.
ii. Perakuan kepada Kerajaan akan dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas ditemuduga.
iii. Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan selepas kelulusan diterima.

C. PERMOHONAN LESEN PPENDUDUKAN SEMENTARA (LPS)

i. Setiap permohonan LPS akan diberi jawapan tolak atau diproses dalam tempoh 2 minggu.
ii. Setiap permohonan LPS yang diproses akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.
iii. Lesen akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan diterima.

 

 

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENDAFTARAN

1. PendaftaranSuratcaraUrusniagadanBukanUrusniaga:-
1.1) PinjamanKerajaan - 1 minggu
1.2) Biasa - 4 minggu
1.3) Strata - 4 minggu
1.4) Projekmengandungi 200 hakmilikdankurang - 8 minggu

2. PendaftaranSuratcaraHalanganUrusniaga / Nota :-

Pendaftaranmemasukkandanmenarikbalikkaveatakandidaftarkandalamtempoh 3 haribekerjadaritarikhperserahan.

3. PendaftaranHakmilik :-

3.1) PendaftaranHakmilikSementarabaruindividuakandidaftarkandalamtempoh 7 haribekerjadaritarikhditerimadaripadaPejabat Tanah.

3.2) PermohonanHakmilikSementarabarubagiProjek SBKS / Penswastaan / AgensiKerajaanakandidaftarkandalamtempoh :-
3.2.1) 2 minggudariterimaanbagi 200 hakmilikataukurang
3.2.2) 4 minggudaritarikhterimaanbagi 200-2000 hakmilik
3.2.3) 6 minggudaritarikhterimaanbagilebih 2000 hakmilik

3.3) PermohonanPecahBahagianBangunanuntukpengeluaranHakmilik Strata yang lengkapakandiluluskandalamtempoh 2 minggudaritarikhterimaandaripadaPejabat Tanah.

3.4) Hakmilik Strata bagisetiap 100 petakakandidaftarkandalamtempoh 2 minggudaritarikhterimaandaripadaJabatanUkurdanmaklumat yang telahdilengkapkanolehtuantanah. (Pelantaburan unit BumiputradannamaPerbadananPengurusan)

3.5) HakmilikSambunganSementaraakandidaftarkandaritarikhterimaansebagaimanaberikut:-
3.5.1) Keranahakmilikhilang - 6 bulan
3.5.2) Keranahakmilikrosak - 6 bulan

3.6) HakmilikSambunganKekalakandidaftarkandaritarikhterimaansebagaimanaberikut:-
3.6.1) Keranahakmilikhilang - 6 bulan
3.6.2) Keranahakmilikrosak - 6 bulan

3.7) PendaftaranHakmilikKekalakandidaftarkandaritarikhterimaBorang 5B/5C daripadaJabatanUkursebagaimanaberikut:-
3.7.1) Untukindividu - 2 minggu
3.7.2) Untukprojekmengandungi 300 hakmilikdankurang - 2 bulan

4. PermohonanKebenaranPindahmilik / Pajakan / Cagaran Tanah (LonggarSekatanKepentingan Tanah) :-

4.1) Antarakaum (tidaksamabangsa) OlehMenteriBesar Johor - 1 hingga 3 bulan
4.2) SesamabangsaOlehPengarah PTG Johor - 2 hingga 3 minggu
4.3) Rumah/ Kedai Kos Rendah/ SederhanaRendahOleh - 2 hingga 3 minggu
Pengarah/ Timbalan PT

5. PermohonanKebenaranPerolehanHartanahOlehKepentinganAsing :-

Pemohonakanmemperolehkeputusanpermohonanmerekadalamtempoh 2 hingga 3 minggudaritarikhpermohonan

6. PermohonanSalinanSahHakmilikdanSuratcara :-

6.1) Permohonansalinansahhakmilikberkomputerakandisiapkandalamtempoh 3 haribekerjadaritarikhpermohonanditerima
6.2) Permohonansalinansahsuratcara yang telahdijilidakandisiapkandalamtempoh 2 minggudaritarikhpermohonanditerima

7. PermohonanCarianPersendiriandanCarianRasmi :-

7.1) PermohonanCarianPersendirianHakmilikakandiperolehsertamertadi KaunterCarian
7.2) PermohonanCarianRasmiakandiperolehdalamtempoh 2 haribekerjadaritarikhpermohonanditerima
7.3) PermohonanCarianPersendirianHakmilik / CarianRasmiolehJabatandanAgensiKerajaanakandisiapkandalamtempoh 7 haribekerjadaritarikhpermohonanditerima

 

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT TANAH MUAR

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan mengikut jangkamasa yang dijanjikan seperti berikut:
1. Pengeluaran Hakmilik Sementara (Hakmilik Mukim) akan dikeluarkan dalam tempoh 6 minggu selepas bayaran premium diterima.
2. Hakmilik Sementara (Hakmilik Pendaftaran) akan dikeluarkan dalam tempoh 6 minggu selepas bayaran premium diterima.
3. Hakmilik Kekal akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan dokumen dari Pejabat Ukur.
4. Hakmilik Sementara Sambung (Mukim) akan dikeluarkan dalam tempoh 2 bulan selepas permohonan diterima.
5. Hakmilik Kekal Sambungan (Mukim) akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas dokumen diterima dari Pejabat Ukur.
6. Laporan Status Tanah (Borang Awalan) akan diberikan keputusan dalam tempoh 1 hari.
7. Permohonan Tanah Kerajaan / Sambung Pajakan / Lesen Pendudukan Sementara (TOL) akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh permohonan didaftarkan. (Tertakluk kepada jumlah perhononan).
8. Notis 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan kerajaan diterima bagi tanah kocek dan tempoh 4 minggu bagi tanah umum.
9. Permohonan yang lengkap bagi proses Pengambilan Balik Tanah akan diselesaikan dalam tempoh 6 hingga 12 bulan.
10. Permohonan Serahan Wakaf / Rizab akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan.
11. Permohonan Belah Bahagian Tanah secara Serahbalik dan Kurniasemula (SBKS) / Pecah Bahagian / Pecah Sempadan / Cantuman akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan.
12. Menyediakan laporan ke atas surat-surat pengaduan dari Agensi Kerajaan, orang awam dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH MUAR

TAHUN 2017

 

 

BAHAGIAN PENTADBIRAN

 

BIL

 

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA /

SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

 

PERANCANGAN PEMULIHAN

2017

SASARAN

PURATA

 

1

 

Memastikan semua surat yang diterima diedarkan kesetiap bahagian berkenaan dalam hari yang sama, setelah ianya ditandatangani oleh Pentadbir Tanah/Penolong Pentadbir Tanah.

 

 

1 Hari

 

6500/6500

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

 

6500/6500x100

=100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

2

 

Memastikan semua penyelanggaraan kenderaan jabatan dan mesin photostat mengikut jadual yang telah ditetapkan.

 

 

1 minggu

 

 

48/48

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

 

48/48x100 = 100%

 

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

3

 

Memastikan panggilan melalui telefon dijawab sebelum deringan yang ke 3.

 

 

 

10 Saat/3 Deringan

 

 

13500

/13600

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

 

 

13500/13600

x100

=

99.26%

 

Maklumkan kepada semua warga untuk menjawab sebelum deringan ke 3

 

4

 

Memastikan agenda mesyuarat diedarkan 3 hari sebelum tarikh mesyuarat.

 

Minit mesyuarat diedarkan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas mesyuarat.

 

3 Hari

 

 

7 Hari

 

16/16

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

16/16x100

=

100%

 

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

5

 

Memastikan pengurusan pinjaman perumahan, komputer dan kenderaan dimajukan ke Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor dalam tempoh 14 hari (dengan syarat dokumen-dokumen berkaitan telah lengkap.

 

 

14 Hari

 

 

38/45

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

 

 

38/45x100

=

84.44%

 

Memastikan semua dokumen yg diterima lengkap sebelum tindakan selanjutnya

 

6

 

Memastikan telah memproses perakuan pengesahan lantikan, pengesahan jawatan, perlanjutan tempoh percubaan, penetapan gaji masuk, pertukaran, pelepasan/meletak jawatan, pemangkuan, tanggung kerja,  permohonan pengecualian kursus induksi & peperiksaan dan kemasukan ke jawatan berpencen dalam tempoh 14 hari.

 

 

 

 

14 Hari

 

 

 

 

30/35

 

 

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

 

 

 

 

30/35x100

=

85.71%

 

 

 

Memastikan semua dokumen yg diterima lengkap sebelum tindakan selanjutnya

 

7

 

Memastikan semua pegawai dan kakitangan telah menghadiri kursus untuk meningkatkan kecekapan, kemahiran dan produktiviti sekurang-kurangnya 5 hari dalam setahun.

 

5 hari

 

100/101

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

 

100/101x100

=

99%

 

 

Memastikan semua pegawai dan kakitangan dapat menghadiri kursus yang telah ditetapkan.

 

8

 

 

Memastikan segala dokumen mengenai bakal pesara telah diproses dalam tempoh 3 bulan sebelum mencapai umur persaraan.

 

 

 

 

3 Bulan

 

 

2/2

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

 

2/2x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

 

 

9

 

Memastikan semua tuntutan dan elaun pegawai dan kakitangan telah diproses pembayarannya dalam tempoh 7 hari (selepas 10 hari bulan setiap bulan).  Semua bil tuntutan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima.

 

 

7/14 Hari

 

 

84/90

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

 

 

84/90x100

=

93.33%

 

Surat/memo peringatan kepada semua warga kerja utk menyerahkan tuntutan sebelum tarikh yg ditetapkan

 

 

10

 

Menjawab pertanyaan dan menyediakan laporan bagi soalan dan aduan dari Dewan, Jabatan Audit, Perbendaharaan, Agensi Kerajaan, Biro Pengaduan Awam dan orang awam (dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan diterima)

 

7 hari

 

150/150

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

150/150x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

11

 

Memastikan penyata kesesuaian dikemukakan ke Bendahari Negeri Johor dalam tempoh 14 hari berikutnya

 

 

14 hari

 

12/12

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

12/12x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH MUAR

TAHUN 2017

BAHAGIAN PENDAFTARAN

 

BIL

 

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA /

SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

 

PERANCANGAN PEMULIHAN

2017

SASARAN

PURATA

1

Pendaftaran Surat cara Urus niaga dan Bukan Urus niaga:-

1.1)      Pinjaman Kerajaan     - 1 minggu

1.2)      Biasa                           - 4 minggu

1.3)      Strata                          - 4 minggu

1.4)      Projek mengandungi 200 hakmilik dan kurang                         - 8 minggu

 

 

 

 

1 – 4 Minggu

 

Urusniaga

6275

 

Bukan Urusniaga

2469

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

6275/6275x100

=

100%

 

2469/2469x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

2

Pendaftaran Surat cara Halangan Urus niaga / Nota :-

Pendaftaran memasukkan dan menarik balik kaveat akan didaftarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh perserahan.

 

 

 

3 Hari

 

 

607/607

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

607/607x100

=100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

3

Pendaftaran Hakmilik :-

Pendaftaran Hakmilik Sementara baru individu akan didaftarkan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh diterima daripada Pejabat Tanah.

 

 

 

7 Hari

 

1853

/

1853

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

1853/1853x100

=100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

4

 

Permohonan hakmilik sementara baru bagi projek SBKS / Penswastaan / Agensi Kerajaan didaftarkan dalam tempoh:-

·         2 minggu dari terimaan bagi 200 hakmilik atau kurang

·         4 minggu dari tarikh terimaa bagi 200-2000 hakmilik

·         6 minggu dari tarikh terimaan bagi lebih 2000 hakmilik

 

2 – 6 minggu

 

628/628

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

628/628x100

=100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

5

 

Permohonan Pecah Bahagian Bangunan untuk pengeluaran Hakmilik Strata yang lengkap akan diluluskan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terimaan daripada Pejabat Tanah.

 

 

 

2 minggu

 

 

64/64

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

64/64x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

 

6

 

Hakmilik Strata bagi setiap 100 petak akan didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terimaan daripada Jabatan Ukur dan maklumat yang telah dilengkapkan oleh tuan tanah. (Pelan taburan unit Bumiputra dan nama Perbadanan Pengurusan)

 

 

 

 

2 minggu

 

 

 

300/300

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

 

 

300/300x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

7

 

Hakmilik Sambungan Sementara akan didaftarkan dari tarikh terimaan sebagaimana berikut:

 

            Hakmilik hilang           - 6 bulan

             Hakmilik rosak                       - 6 bulan

 

 

 

 

1 – 3 Bulan

 

 

 

188/188

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

 

188/188x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

8

 

Hakmilik Sambungan Kekal akan didaftarkan dari tarikh terimaan sebagaimana berikut:-

 

             Hakmilik hilang          - 6 bulan

             Hakmilik rosak                       - 6 bulan

 

 

 

1 -3 Bulan

 

 

3049

/

3049

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

 

3049/3049x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

9

 

Pendaftaran Hakmilik Kekal akan didaftarkan dari tarikh terima Borang 5B/5C daripada Jabatan Ukur sebagaimana berikut:-

 

Individu                                  - 2 minggu

 

Untuk projek mengandungi 300 hakmilik dan kurang                                                 - 2 bulan

 

 

 

 

 

 

 

2 Minggu

 

 

 

 

350/353

 

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

 

 

350/353x100

=

99.15%

 

 

Membuat pemantauan dari masa kesemasa supaya ianya dapat dinaikkan ke 100%

 

 

 

  

10

 

 

 

 

Permohonan Kebenaran Pindahmilik / Pajakan / Cagaran Tanah (Longgar Sekatan Kepentingan Tanah) :-

 

Antara kaum (tidak sama bangsa)

Oleh Menteri Besar Johor               - 1 hingga 3 bulan

 

Sesama bangsa,Rumah/ Kedai Kos Rendah/ Sederhana Renda Oleh Pengarah PTG Johor - 2 hingga 3 minggu

 

 

 

 

 

2 – 3 minggu

 

 

419

Lulus 418

Tolak 1

 

22

Lulus 10

Tolak 12

 

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

permohonan x 100%

 

 

418/419x100

=99.76%

 

 

 

10/22x100

=45.45%

 

Kena rujuk ke Bahagian yang berkenaan agar dapat diproses dalam tempoh yang telah dijanjikan

11

Permohonan Salinan Sah Hakmilik dan Surat cara :-

 

Permohonan salinan sah hakmilik berkomputer akan disiapkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima

 

Permohonan salinan sah surat cara yang telah dijilid akan disiapkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan diterima

 

 

 

 

 

2 minggu

 

 

 

 

454/524

 

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

 

 

454/524x100

=

86.64%

 

Kena rujuk ke Bahagian yang berkenaan agar dapat diproses dalam tempoh yang telah dijanjikan

12

Permohonan Carian Persendirian dan Carian Rasmi :-

 

Permohonan Carian Persendirian Hakmilik

serta merta

 

Permohonan Carian Rasmi tempoh 2 hari bekerja

 

Permohonan Carian Persendirian Hakmilik / Carian Rasmi oleh Jabatan dan Agensi Kerajaan tempoh 7 hari bekerja

 

 

 

 

1784

 

 

3657

 

 

 

 

 

5441/544

 

 

 

 

 

Bil pencapaian/

jumlah permohonan x 100%

 

 

 

5441/5441x100

=

100%

 

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH MUAR

TAHUN 2017

BAHAGIAN PELUPUSAN

 

BIL

 

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA

/

SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

 

PERANCANGAN PEMULIHAN

2017

SASARAN

PURATA

 

1

 

Laporan Status Tanah (Borang Awalan) akan diberikan keputusan dalam tempoh 1 hari.

 

 

 

1 Hari

 

 

3200/3200

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

3200/3200x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

2

Permohonan Tanah Kerajaan / Sambung Pajakan / Lesen Pendudukan Sementara (TOL) akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh permohonan didaftarkan.  (Tertakluk kepada jumlah permohonan)

 

 

 

12 Bulan

 

 

 

2800/2751

 

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

2751/2800x100

=

98.25 %

Semua dokumen yg lengkap diterima bagi mengelakkkan kelewatan

 

3

 

Notis 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan Kerajaan diterima bagi tanah kocek dan tempoh 4 minggu bagi tanah umum

 

 

2 Minggu

 

 

24/32

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

24/32x100

=

75%

 

Menyerahkan secara pos dan seterusnya telefon utk pemakluman

 

4

 

Setiap permohonan Tanah Umum akan ditemuduga dalam masa 6 bulan selepas tamat tarikh pengumuman

 

 

 

 

 

6 Bulan

 

 

165/165

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

165/165x100

=

100 %

 

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

5

PERMOHONAN TANAH KOCEK

Setiap permohonan tanah akan diberi jawapan tolak atau diproses dalam tempoh 2 minggu.

 

Setiap permohonan yang diproses akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.

 

Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas keputusan diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Bulan

 

 

 

 

 

 

 

 

165/165

 

 

 

 

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

 

 

 

165/165x100

=

100%

 

 

 

 

Mengekalkan pencapaian sediada

6

PERMOHONAN TANAH UMUM

 

Setiap permohonan akan ditemuduga dalam tempoh 6 bulan selepas pengumuman.

 

Perakuan kepada Kerajaan akan dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas ditemuduga.

 

Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan selepas kelulusan diterima.

 

 

 

 

 

 

15 Bulan

 

 

 

 

 

1241/1346

 

 

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

 

1241/1346x100

=

92.19%

 

 

Buat senarai semak

/daftar bagi mengelakkan dari lewat diuruskan

7

PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS)

 

Setiap permohonan LPS yang diproses akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan.

 

Lesen akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan diterima.

 

 

 

 

 

7 Bulan

 

 

 

 

 

251/302

 

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

 

251/301x100

=

83%

Membuat tindakan susulan kepada agensi berkenaan bagi memastikan kelancaran perjalanannya

 

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH MUAR

TAHUN 2017

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

 

BIL

 

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA

/

SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

PERANCANGAN PEMULIHAN

2017

SASARAN

PURATA

 

1

 

Prosedur dan proses permohonan cadangan pemajuan semasa sehingga selesai.

 

Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang             

-          1 bulan (Seksyen 19 Akta 172)

 

Permohonan Tukar Syarat           

-          2 bulan (Seksyen 124 KTN)

 

Permohonan pecah Sempadan

-          2 bulan (Seksyen 135 KTN)

 

Permohonan Serentak Tukar Syarat dan Pecah              

-          2 bulan  Sempadan (Seksyen 124A KTN)

 

Permohonan Serahbalik dan Kurniasemula           3 bulan (Seksyen 204D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 bulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159/169

 

 

 

 

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159/169x100

=

94.08%

 

 

 

 

 

Membuat tindakan susulan kepada agensi berkenaan bagi memastikan kelancaran perjalanannya

 

2

Tempoh laporan tanah akan dihantar kepada Agensi pengambilan adalah tertakluk kepada jumlah lot yang terlibat sebagaimana berikut:

 

Kurang dari 10 lot    -              1 bulan

10 hingga 50 lot       -              2 bulan

Lebih 50 lot               -              3 bulan

 

 

 

 

6 Bulan

 

 

 

 

120/135

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

 

 

120/135x100

=

88.88%

 

Memperingatkan agensi terlibat supaya dapat memberikan laporan lebih awal

  

3

 

Proses pewartaan tanah akan dihantar ke PTG Johor dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima laporan tanah.

 

 

14 hari

 

60/65

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

60/65x100

=

92.30%

Pewartaan akan dihantar melaui korier/serahan tangan bagi mengelakkan ianya lewat

4

Pentadbiran ini akan menghantar surat bagi mendapatkan nilaian pampasan akan dihantar ke JPPH dalam tempoh 7 hari setelah menerima warta cetak dari Jabatan Percetakan Nasional.

 

 

7 Hari

 

 

201/201

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

201/201x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

5

PERMOHONAN TANAH UMUM

Siasatan tanah untuk menentukan pampasan akan dijalankan dalam tempoh 30 hari selepas menerima laporan penilaian dari Jabatan Penilaian Harta Daerah Muar

 

 

 

30 Hari

 

 

 

45/46

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

 

45/46x100

=

97.82%

Siasatan terus dilakukan oleh bahagian berkenaan dan diberikan tarikh  dikembalikan

6

Perintah pampasan (Borang G & H) akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh siasatan tanah.

 

Lesen akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan diterima.

 

 

 

14 Hari

 

 

 

344/344

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

344/344x100

=

100%

 

 

Mengekalkan pencapaian sediada

7

Surat pengambilan cek pampasan akan dikeluarkan kepada tuantanah dalam tempoh 7 hari selepas menerima pembayaran daripada jabatan yang membuat pengambilan.

 

 

 

7 Hari

 

 

344/344

 

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

344/344x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

8

Bantahan Borang N (Perujukan Tanah) akan dihantar ke Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor bagi tujuan semakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima Borang N.

 

 

 

14 Hari

 

 

3/3

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

3/3x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

9

Borang N (Perujukan Tanah) akan didaftarkan ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 3 bulan dari tarikh perujukan diterima dari Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor.

 

 

 

3 Bulan

 

 

3/3

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

3/3x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

10

Borang K akan didaftarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan cek bayaran pampasan dari Agensi Pengambilan.

 

 

14 Hari

 

344/344

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

344/344x100

=

100%

Mengekalkan pencapaian sediada

 

11

Surat pengecualian bayaran ukur bagi tujuan permintaan Ukur (P.U.) akan dihantar ke PTG Johor dalam tempoh 7 hari dari tarikh Borang K didaftarkan.

 

 

 

7 Hari

 

 

98/98

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

 

98/98x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

 

 

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH MUAR

TAHUN 2017

BAHAGIAN HASIL

 

BIL

 

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA

/

SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

PERANCANGAN PEMULIHAN

2017

SASARAN

PURATA

 

1

 

Semua bayaran cukai di kaunter akan diselesaikan dalam tempoh 10 minit dalam keadaan sistem lancar.

 

 

 

10 minit

 

 

460/460

 

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

460/460x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

2

 

Semua urusan pembayaran cukai melalui pos akan diakaunkan dalam tempoh 7 hari bekerja

 

 

7 Hari Bekerja

 

 

1930/1930

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

1930 /1930 x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

3

 

Semua pembayaran cukai di kaunter akan diberikan jawapan dalam tempoh 30 minit dan pembayaran melalui pos akan dijawab dalam tempoh 10 hari bekerja.

 

10 hari bekerja

 

31311/31311

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

31311/31311 x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

4

 

Pengeluaran wang amanah dalam tempoh 30 hari selepas permohonan lengkap diterima.

 

 

7 Hari Bekerja

 

102/102

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

102/102x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

5

 

Urusan pengeluaran permit bahan batuan akan disiapkan dalam tempoh 3 hari bekerja.

 

7 Hari Bekerja

 

1680/1680

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

1680/1680x100

=

100%

Mengekalkan pencapaian sediada

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH MUAR

TAHUN 2017

 

BAHAGIAN KUATKUASA

 

BIL

 

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA

/

SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

PERANCANGAN PEMULIHAN

2017

SASARAN

PURATA

 

1

 

Menyediakan laporan ke atas surat-surat pengaduan dari Agensi/orang awam dalam tempoh 7 hari dari tarikh aduan.

 

 

 

7 Hari

 

 

15/15

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

 

15/15x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

2

 

Aduan bagi tunjuk sempadan diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja.

 

 

7 Hari Bekerja

 

130/130

 

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

130/130x100

=

100%

Mengekalkan pencapaian sediada

 

3

 

Permohonan Hak Lalulalang akan diproses dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh permohonan didaftarkan.

 

 

 

3 Bulan

 

 

75/75

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

75/75x100

=

100%

 

Mengekalkan pencapaian sediada

 

4

 

Memberi Notis Amaran selama 21 hari sebelum tindakan kuatkuasa 425 KTN diambil.

 

 

 

 

21 Hari

 

 

35/35

Bil pencapaian/ jumlah permohonan x 100%

 

35/35x100

=100%

Mengekalkan pencapaian sediada

 

 

 

 


Go to top