CARTA ORGANISASI PEJABAT TANAH KECIL PENGERANG MENGIKUT UNIT:

UNIT PEMBANGUNAN / PELUPUSAN

UNIT HASIL

UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN