Pejabat Tanah Daerah Kecil Pengerang terletak di Bandar Penawar, Kota Tinggi yang merupakan salah satu lokasi penempatan penduduk yang semakin membangun. Pejabat ini mempunyai 3 bahagian iaitu bahagian pembangunan / pelupusan, bahagian hasil dan bahagian pentadbiran. Berkeluasan 76.184 Hektar ,terdapat 3 buah mukim di dalam daerah kecil Pengerang iaitu mukim Pengerang, Tanjung Surat dan Pantai timur.

 

 

Rajah: Peta Mukim dan keluasan Daerah Kota Tinggi dan Daerah Kecil Pengerang

 

Bil.

Nama Mukim

Keluasan (Hektar)

1

Pengerang

19,040

2

Pantai Timur

22,923

3

Tanjung Surat

34,221