Pejabat Tanah Daerah Pontian terletak di Aras bawah Bangunan Sultan Ismail di Kawasan pentadbiran kerajaan di Bandar Pontian. Jabatan ini ditadbir oleh seorang Pentadbir Tanah dan dibantu oleh tiga orang Penolong Pentadbir Tanah yang ditempatkan di tiga bahagian utama. Peranan utama jabatan ini ialah menguruskan segala urusan yang berkaitan tanah bagi kawasan Daerah Pontian.  Jabatan ini terdiri daripada beberapa unit yang diketuai oleh Pentadbir Tanah Pontian:-

·         Unit Pentadbiran / Kewangan

·         Unit Pembangunan dan Pelupusan

·         Unit Pendaftaran

·         Unit Hasil dan Kuatkuasa

·         Unit Teknologi Maklumat

·         Unit Perundangan

 

PETA DAERAH PONTIAN

 

KELUASAN MUKIM-MUKIM DI DAERAH PONTIAN

 

Mukim

Keluasan

(ek)

(ha)

 

 

Pontian

30,464

12,328.354

 

 

Ayer Baloi

35,136

14,219.049

 

 

Ayer Masin

10,752

4,351.184

 

 

Api-Api

20,736

8,391.569

 

 

Benut

33,644

13,623.349

 

 

Jeram Batu

27,200

11,007.459

 

 

Pengkalan Raja

2,368

958.297

 

 

Rimba Terjun

19,840

8,028.970

 

 

Serkat

15,936

6,112.378

 

 

Sg. Karang

15,936

6,449.076

 

 

Sg. Pinggan

15,360

6,215.977

 

 

Jumlah

227,372

91,685.662

 

 

 

Kebanyakan urusan di Pejabat Tanah Daerah Pontian dikendalikan menggunakan sistem maklumat berkomputer dan secara online. Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) dan E-Consent digunakan di bahagian Pendaftaran. Sistem Hasil Tanah Johor (SHTJ) digunakan  di bahagian Hasil manakala Sistem E-RMKJ digunakan di bahagian pelupusan dan pembangunan.