DIREKTORI PEGAWAI

 

BIL

BAHAGIAN / ANGGOTA

JAWATAN

 

 

1

Haji Abu Bakar Bin Mohamed Salleh

Pentadbir Tanah Batu Pahat N52

 

2

Encik Abdul Karim Bin Hj.Bakar

Penolong Pentadbir Tanah N44