A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

Tangkak sinonim dengan nama Gunung Ledang yang tersergam indah lagi terkenal dan ianya juga menjadi salah satu pusat tumpaun pelancongan Negeri Johor.

Daerah Tangkak merupakan sebuah daerah yang baru daripada 10 daerah di Negeri Johor secara rasminya telah menjadi daerah baru pada 09hb Jun 2008 bersamaan 05 JamadilAkhir 1429H dirasmikan oleh Sultan Johor secara gilang-gemilang. Keseluruhan keluasan sebanyak 239,751 ekar atau 97,024 hektar. Mengikut bancian penduduknya berjumlah 132,778 orang. Kedudukannya agak strategik di mana ia terletak di tengah-tengah negeri Johor bersempadan dengan negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan. Daerah Tangkak mempunyai 6 Mukim iaitu Tangkak, Serom, Gersik, Bukit Serampang, Kundang dan Kesang.

Pejabat Tanah Tangkak di urus tadbir oleh Pentadbir Tanah Tangkak selaku Ketua Jabatan dan di bantu oleh penolong – penolong Pentadbir Tanah serta kumpulan pelaksana dari gred 1 hingga 29. Enam Bahagian Utama dengan menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang diberikan untuk melancarkan lagi urusan Pentadbiran Pejabat sebagaimana bahagian berikut

·         Bahagian Pembangunan & Pelupusan

·         Bahagian Pendaftaran

·         Bahagian Hasil & Penguatkuasaan

·         Bahagian Pentadbiran & Kewangan

·         Bahagian Teknologi Maklumat

·         Bahagian Perundangan

Selari dengan arus teknologi moden dan aplikasi sistem teknologi berkomputer. Pelbagai urusan yang dijalankan di sini telah pun menggunakan sistem berkomputer dan sistem secara atas talian. Di antara siastem-sistem yang digunakan ialah seperti Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB), Sistem Hasil Tanah Johor (SHTJ), SPEKS, HRMIS, E-Jawab dan Sistem Ringkasan Mesyuarat Kerajaan Johor (E_RMKJ).

Sekiranya seseorang itu ingin membayar cukai tanah dari daerah lain ianya boleh membuat urusan pembayaran di Pejabat Tanah Tangkak. Ini adalah kerana kadar pembayaran cukai di Negeri Johor telah pun diseragamkan dan setiap daerah adalah saling berhubungan antara satu sama lain melalui sistem secara atas talian.

 

 

PETA MUKIM-MUKIM YANG DIWARTAKAN DALAM DAERAH TANGKAK

 

"KALAU TAK KITA SIAPA LAGI, KALAU TAK SEKARANG BILA LAGI"

 

PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH TANGKAK

 

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan dan berkesan, di samping melaksanakan undang-undang, mengikut jangka masa yang dijanjikan seperti berikut :

 

 1. Memastikan segala kemudahan asas untuk semua pelanggan sentiasa berada dalam keadaan yang memuaskan.

 

 1. Pengeluaran Hakmilik Sementara (Hakmilik Mukim) dan Hakmilik Sementara (Haklimat Pendaftaran) akan dikeluarkan dalam tempoh 6 minggu selepas bayaran premium diterima.

 

 1. Hakmilik Kekal dan Hakmilik Kekal Sambungan (Mukim) akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan dokumen dari Pejabat Ukur.

 

 1. Hakmilik Sementara Sambung (Mukim) akan dikeluarkan dalam tempoh 2 bulan selepas permohonan diterima.

 

 1. Laporan Status Tanah (Borang Awalan) akan diberikan keputusan dalam tempoh 1 hari.

 

 1. Permohonan Tanah Kerajaan / Sambung Pajakan / Lesen Pendudukan Sementara (TOL) akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh permohonan didaftarkan. (Tertakluk kepada jumlah permohonan).

 

 1. Notis 5A alam dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan kerajaan diterima bagi tanah kocek dan tempoh 4 minggu bagi tanah umum.

 

 1. Permohonan yang lengkap bagi proses Pengambilan balik Tanah akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan hingga 12 bulan.

 

 1. Permohonan Serahan Wakaf / Rizab, Belah bahagi Tanah secara Serahbalik dan Kurniasemula (SBKS) / Pecah Bahagian / Pecah Sempadan / Cantuman akan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan.

 

 1. Permohonan Pengeluaran Wang Amanah akan diselesaikan dalam tempoh masa 1 bulan dari tarikh permohonan diterima.

 

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN

PEJABAT TANAH TANGKAK

 

 1. Memastikan semua surat yang diterima diedarkan kesetiap bahagian berkenaan dalam hari yang sama, setelah ianya ditandatangani oleh Pentadbir tanah.

 

 1. Memastikan semua penyelenggaraan kenderaan jabatan dan mesin fotostat mengikut jadual yang telah ditetapkan

 

 1. Memastikan panggilan melalui telefon dijawab sebelum deringan ketiga

 

 1. Memastikan agenda mesyuarat diedarkan 3 hari sebelum tarikh mesyuarat, minit mesyuarat diedarkan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas mesyuarat

 

 1. Memastikan pengurusan pinjaman perumahan, komputer dan kenderaan dimajukan ke Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor dalam tempoh 14 hari (Dengan syarat dokumen – dokumen berkaitan telah lengkap)

 

 1. Memastikan telah memproses perakuan pengesahan lantikan, pengesahan jawatan, perlanjutan tempoh percubaan, penetapan gaji masuk, pertukaran, pelepasan / meletak jawatan, pemangkuan, tanggung kerja, permohonan pengecualian kursus induksi dan peperiksaan dan kemasukan jawatan berpencen dalam tempoh 14 hari

 

 1. Memastikan semua pegawai dan kakitangan telah menghadiri kursus untuk meningkatkan kecekapan, kemahiran dan produktiviti sekurang-kurangnya 5 hari dalam setahun

 

 1. Memastikan segala dokumen mengenai bakal pesara telah diproses dalam tempoh 3 bulan sebelum mencapai umur persaraan

 

 1. Memastikan semua tuntutan dan elaun pegawai dan kakitangan telah diproses pembayarannya dalam tempoh 7 hari (selepas 10 hari bulan setiap bulan). Semua bil tuntutan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima

 

 1. Memastikan penyata penyesuaian dikemukan ke Bendahari Negeri Johor dalam tempoh 14 hari bulan berikutnya

 

 1. Memastikan semua profil perkhidmatan pegawai dan kakitangan dikemaskini setiap bulan.

 

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN PENDAFTARAN

PEJABAT TANAH TANGKAK

 

 1. Pendaftaran Surat Cara Urusniaga dan Bukan Urus Niaga : -

 

1.1 Pinjaman Kerajaan  - 1 minggu

1.2 Biasa - 4 minggu

1.3 Strata - 4 minggu

1.4 Projek Mengandungi 200 hakmilik dan kurang - 8 minggu

 

 1. Pendaftaran Surat Cara Halangan Urus Niaga / Nota :-

 

Pendaftaran memasukkan dan menarik balik kaveat akan didaftarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh perserahan

 

 1. Pendaftaran hakmilik :-

 

3.1 Pendaftaran Hakmilik Sementara baru individu akan didaftarkan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh di terima daripada Pejabat Tanah

 

3.2 Permohonan Hakmilik Sementara baru bagi projek SBKS / Penswastaan / Agensi Kerajaan akan didaftarkan dalam tempoh :-

 

3.2.1  2 minggu dari terimaan bagi 200 hakmilik atau kurang

 

3.2.2  4 minggu dari tarikh terimaan bagi 200 – 2000 hakmilik

 

3.2.3  6 minggu dari tarikh terimaan bagi lebih 2000 hakmilik

 

3.3 Permohonan Pecah Bahagian Bangunan untuk pengeluaran Hakmilik Strata yang lengkap akan diluluskan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terimaan daripada Pejabat Tanah

 

3.4 Hakmilik Strata bagi setiap 100 petak akan didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terimaan daripada Jabatan Ukur dan maklumat yang telah dilengkapkan oleh tuan tanah. (Pelan taburan unit Bumiputera dan nama Perbadanan Pengurusan)

 

3.5 Hakmilik Sambungan Sementara akan didaftarkan dari tarikh terimaan sebagaimana berikut :-

 

3.5.1 Kerana Hakmilik Hilang - 6 bulan

 

3.5.2  Kerana Hakmilik Rosak- 2 minggu

 

3.6 Hakmilik Sambungan Kekal akan didaftarkan dari tarikh terimaan sebagaimana berikut :-

 

3.6.1 Kerana HakmilikHilang - 6 bulan

 

3.6.2 Kerana Hakmilik Rosak- 2 minggu

 

3.7 Pendaftaran Hakmilik Kekal akan didaftar kandari Tarikh minit terima Fail di bahagian Petempatan sebagaimana berikut :-

 

3.7.1 Untuk Individu- 2 minggu

 

3.7.2 Untuk projek mengandungi 300 hakmilik dan kurang- 2 bulan

 

 1. Permohonan Kebenaran Pindahmilik / Pajakan / Cagaran / Tanah (Longgar Sekatan Kepentingan Tanah) :-

 

4.1 Antara kaum (Tidak sama bangsa) Oleh Menteri Besar Johor   - 1 hingga 3 bulan

 

4.2 Sesama bangsa oleh Pengarah PTG Johor                                - 2 hingga 3 minggu

 

4.3 Rumah / Kedai Kos Rendah / Sederhana Rendah Oleh Pengarah / Timbalan PT 

- 2 hingga 3 minggu

 

 1. Permohonan Kebenaran Perolehan Hartanah Oleh Kepentingan Asing :-

 

Pemohonan akan memperoleh keputusan permohonan mereka dalam tempoh 2 hingga 3 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

 

 1. Permohonan Salinan Sah Hakmilik dan Carian Rasmi:-

 

6.1 Permohonan salinan sah hakmilik berkomputer akan disiapkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

 

6.2 Permohonan salinan sah surat cara yang telah dijilid akan disiapkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan diterima.

 

 1. Permohonan Carian Persendirian dan Carian Rasmi:-

 

7.1 Permohonan Carian Persendirian Hakmilik akan diperoleh serta merta di Kaunter Carian

 

7.2 Permohonan Carian Rasmi akan diperoleh dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima

 

7.3 Permohonan Carian Persendirian Hakmilik / Carian Rasmi oleh Jabatan dan Agensi Kerajaan akan disiapkan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

 

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN HASIL

PEJABAT TANAH TANGKAK

 

 1. Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan yang berkualiti, adil dan mesra.

 

 1. Kami berjanji semua bayaran cukai di kaunter akan diselesaikan dalam tempoh 10 minit dalam keadaan sistem lancar.

 

 1. Kami berjanji semua urusan pembayaran cukai melalui pos akan di akaunkan dalam tempoh 7 hari bekerja.

 

 1. Kami berjanji semua pembayaran cukai di kaunter akan diberikan jawapan dalam tempoh 30 minit dan pembayaran melalui pos akan dijawab dalam tempoh 10 hari bekerja.

 

 1. Kami berjanji akan membuat baucer pengeluaran wang amanah dalam tempoh 30 hari selepas permohonan lengkap diterima.

 

 1. Kami berjanji semua urusan pengeluaran permit bahan batuan akan disiapkan dalam tempoh 3 hari bekerja.

 

 1. Kami berjanji akan melayan dengan saksama semua aduan dan cadangan untuk memperbaiki perkhidmatan kami.

 

 

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

PEJABAT TANAH TANGKAK

 

 

 1. Prosuder dan proses permohonan cadangan pemajuan semasa.

 

 • Ulasan Permohonan Kebenaran Merancang - 1 bulan (Seksyen 19 Akta 172)

 

 • PermohonanTukar Syarat - 2 bulan (Seksyen 124 KTN)

 

 • Permohonan Pecah Sempadan - 2 bulan (Seksyen 135 KTN)

 

 • Permohonan Serentak Tukar Syarat dan Pecah Sempadan - 2 bulan

      (Syeksen 124A KTN)

 

 • Permohonan Serahbalik dan Kurniasemula- 3 bulan (Syeksen 204D)

 

 1. Pelan bangunan / lelaut, Serahan Wakaf, Perizaban, GSA (Rancangan Tanah Berkelompok) dan Pengambilan Balik Tanah.

 

 1. Tempoh laporan tanah akan dihantar kepada Agensi Pengambilan adalah tertakluk kepada jumlah lot yang terlibat sebagaimana berikut:-

 

 • Kurang dari 10 lot - 1 bulan

 

 • 10 hingga 50 lot - 2 bulan

 

 • Lebih 50 - 3 bulan

 

 1. Proses pewartaan tanah akan dihantar ke PTG Johor dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima laporan tanah.

 

 1. Pentadbiran ini akan menghantar surat bagi mendapatkan nilai pampasan akan dihantar ke JPPH dalam tempoh 7 hari setelah menerima warta cetak dari Jabatan Percetakan Nasional.

 

 1. Siasatan tanah untuk menentukan pampasan akan dijalankan dalam tempoh 30 hari selepas menerima laporan penilaian dari Jabatan Penilaian Harta Daerah Muar.

 

 1. Perintah pampasan (Borang G & H) akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari tarikh siasatan tanah.

 

 1. Surat pengambilan cek pampasan akan dikeluarkan kepada tuan tanah dalam tempoh 7 hari selepas menerima pembayaran daripada jabatan yang membuat pengambilan.

 

 1. Bantahan Borang N (Perujukan Tanah) akan dihantar ke Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri Johor bagi tujuan semakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima Borang N.

 

 1. Borang N (Perujukan Tanah) akan didaftarkan ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 3 bulan dari tarikh perujukan diterima dari Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor.

 

 1. Borang K akan didaftarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan cek bayaran pampasan dari Agensi Pengambilan.

 

 1. Surat pengecualian bayaran ukur bagi tujuan permintaan Ukur (P.U) akan dihantar ke PTG Johor dalam tempoh 7 hari Borang K didaftarkan.

 

 

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN PELUPUSAN

PEJABAT TANAH TANGKAK

 

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan mengikut jangka masa yang dijanjikan seperti berikut:

 

 1. Laporan Status Tanah (Borang Awalan) akan diberikan keputusan dalam tempoh 1 hari.

 

 1. Permohonan Tanah Kerajaan / Sambung Pajakan / Lesen Pendudukan Sementara (TOL) akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh permohonan didaftarkan. (Tertakluk kepada jumlah permohonan)

 

 1. Notis 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan Kerajaan diterima bagi tanah kocek dan tempoh 4 minggu bagi tanah umum.

 

 1. Setiap permohonan Tanah Umum akan ditemuduga dalam masa 6 bulan selepas tamat tarikh pengumuman

 

 1. Perakuan kepada Kerajaan akan dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas ditemuduga.

 

 1. PERMOHONAN TANAH KOCEK

 

 • i Setiap permohonan tanah akan diberi jawapan tolak atau diproses dalam tempoh 2 minggu.

 

 • ii Setiap permohonan yang diproses akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.

 

 • iii Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas keputusan diterima.

 

 1. PERMOHONAN TANAH UMUM

 

 • i Setiap permohonan akan ditemuduga dalam tempoh 6 bulan selepas pengumuman.

 

 • ii Perakuankepada Kerajaan akan dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas ditemuduga.

 

 • iii Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan selepas kelulusand iterima.

 

 1. PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS)

 

 • i Setiap permohonan LPS akan diberi jawapan tolak atau diproses dalam tempoh 2 minggu.

 

 • ii Setiap permohonan LPS yang diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.

 

 • iii Lesen akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan diterima.

 

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN TEKNIKAL PELUPUSAN / PEMBANGUNAN TANAH

PEJABAT TANAH TANGKAK

 

 1. PEMBANGUNAN
 2. Memastikan Pelan Pembangunan dan kerja tanah disiapkan dalam tempoh 2 minggu.

 

 1. Memastikan Pelan kebenaran merancang dilaporkan dalam tempoh 2 minggu.

 

 1. Memastikan semua fail-fail SBKS dibuat laporan dalam tempoh 2 bulan.

 

 1. Memastikan permohonan ubahsyarat kepada bangunan / industri diselesaikan laporan dalam tempoh 2 bulan.

 

 1. Fail-fail rizab / serahan dilaporkan dalam tempoh 2 bulan.

 

 1. Fail-fail Pengambilan Tanah di siapkan dalam tempoh 1 bulan.

 

 1. PELUPUSAN
 2. Fail-fail Kurniaan akan dilaporkan dalam tempoh 2 bulan.

 

 1. Fail-fail TOL dilaporkan dalam tempoh 2 bulan.

 

 1. Pelan Hakmilik Sementara disediakan dalam tempoh 2 minggu.

 

 1. Pelan-pelan untuk PU disediakan dalam tempoh 1 bulan.

 

 1. Pelan-pelan penyelesaian akan diselesaikan dalam tempoh 2 bulan.

 

 1. Penjualan pelan dibuat dalam tempoh 3 hari bekerja.

 

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN KUATKUASA

PEJABAT TANAH TANGKAK

 

 1. Menyediakan laporan keatas surat-surat pengaduan dari orang awam dalam tempoh 7 hari dari tarikh aduan.

 

 1. Memastikan setiap aduan disiasat, ianya akan disiapkan dalam tempoh 1 bulan.

 

 1. Aduan bagi tunjuk sempadan diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja.

 

 1. Permohonan Hak Lalu lalang akan diproses dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh permohonan didaftarkan.

 

 1. Memberi Notis Amaran selama 21 hari sebelum tindakan kuatkuasa 425 KTN diambil.

 

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH DAERAH TANGKAK

TAHUN 2019

BAHAGIAN PENTADBIRAN

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA / SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

PERANCANG PEMULIHAN

2019

SASARAN

PURATA

1

Memastikan semua surat yang diterima diedarkan kesetiap bahagian berkenaan dalam hari yang sama, setelah ianya ditandatangani oleh Pentadbir Tanah / Penolong Pentadbir Tanah.

1 hari

6500/6500

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

6500/6500x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

2

Memastikan panggilan melalui telefon dijawab sebelum deringan yang ke-3.

10 saat / 3 deringan

13500/13600

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

13500/13600x100 = 100%

Memaklumkan kepada semua warga untuk menjawab sebelum deringan ke 3.

3

Memastikan agenda mesyuarat diedarkan 3 hari sebelum tarikh mesyuarat.

 

Minit mesyuarat diedarkan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas mesyuarat.

 

3 hari

 

 

 

 7 hari

16/16

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

16/16x100 = 100%

Mengekalkan pencapian sediada.

4

Memastikan pengurusan pinjaman perumahan komputer dan kenderaan dimajukan ke Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor dalam tempoh 14 hari (dengan syarat dokumen-dokumen berkaitann telah lengkap).

14 hari

38/45

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

38/45x100 = 84.44%

Memastikan dokumen yang diterima lengkap sebelum tindakan selanjutnya.

5

Memastikan telah memproses perakuan pengesahan lantikan, pengesahan jawatan, pelanjutan tempoh percubaan, penetapan gaji masuk, pemangkuan, tanggung kerja, permohonan pengecualian kursus induksi & pemeriksaan dan kemasukan ke jawatan berpencen dalam tempoh 14 hari.

14 hari

30/35

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

30/35x100 = 85.71%

Memastikan semua dokumen yang diterima lengkap sebelum tindakan selanjutnya.

6

Memastikan segala dokumen mengenai bakal pesara telah diproses dalam tempoh 3 bulan sebelum mencapai umur persaraan.

3 bulan

2/2

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

2/2x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

7

Memastikan semua tuntutan dan elaun pegawau dan kakitangan telah diproses pembayarannya dalam tempoh 7 hari (selepas 10 hari bulan setiap bulan). Semua bil tuntutan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima .

7/14 hari

55/60

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

55/60x100 = 100%

Surat/Memo peringatan semua warga kerja untuk menyerahkan tuntutan sebelum tarikh yang ditetapkan.

8

Memastikan penyata penyesuaian dikemukakan ke Bendahari Negeri Johor dalam tempoh 14 hari bulan berikutnya.

14 hari

12/12

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100

12/12x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

9

Memastikan semua profil perkhidmatan pegawai dan kakitangan dikemaskini setiap bulan.

Setiap bulan

60/60

Bil Pencapaian / jumlah permohonan x 100

60/60x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

 

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH DAERAH TANGKAK

TAHUN 2019

BAHAGIAN PENDAFTARAN

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA / SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

PERANCANG PEMULIHAN

2019

SASARAN

PURATA

1

Pendaftaran Surat cara urusniaga dan bukan urusniaga.

1.1 Pinjaman kerajaan – 1 minggu

1.2 Biasa – 4 minggu

1.3 Strata – 4 minggu

1.4 Projek mengandungi 200 hakmilik    

      dan kurang – 8 minggu

1-4 Minggu

Urusniaga

6275

 

Bukan Urusniaga

2469

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

6275/6275x100 = 100%

 

 

2469/2469x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

2

Pendaftaran surat cara Halangan urusniaga / niaga :-

Pendaftaran memasukkan dan menarik balik kaveat akan didaftarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh perserahan.

3 hari

607/607

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

607/607x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

3

Pendaftaran hakmilik :-

Pendaftaran Hakmilik Sementara baru individu akan didaftarkan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh perserahan.

7 hari

 

1853/1853

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

1853/1853x100 = 100%

Mengekalkan pencapian sediada.

4

Permohonan Pecah Bahagian Bangunan untuk pengeluaran Hakmilik Strata yang lengkap akan diluluskan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terimaan daripada Pejabat Tanah.

2 minggu

64/64

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

64/64x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

5

Hakmilik strata bagi setiap 100 petak akan didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terimaan daripada Jabatan Ukur dan maklumat yang telah dilengkapkan oleh tuan tanah. (Pelan taburan unit Bumiputera dan nama Perbadanan Pengurusan)

2 minggu

300/300

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

300/300x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

6

Hakmilik Sambungan Sementara akan didaftarkan dari tarikh terimaan sebagaimana berikut :-

 

Hakmilik hilang – 6 bulan

Hakmilik rosak – 6 bulan

1-3 bulan

188/188

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

188/188x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

7

Hakmilik Sambungan Kekal akan didaftarkan dari tarikh terimaan sebagaimana berikut :-

 

Hakmilik hilang – 6 bulan

Hakmilik rosak – 6 bulan

1-3 bulan

3049/3049

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

3049/3049x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

8

Pendaftaran Hakmilik Kekal akan didaftarkan dari tarikh terima Borang 5B/5C daripada Jabatan Ukur sebagaimana berikut :-

 

Individu – 2 minggu

 

Untuk projek mengandungi 300 hakmilik dan kurang – 2 bulan

2 minggu

350/353

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100

350/353x100 = 99.15%

Membuat pemantauan dari masa ke semasa supaya ianya dapat dinaikkan ke 100%.

9

Permohonan Kebenaran Pindahmilik / Pajakan / Cagaran Tanah (Longgar Sekatan Kepentingan Tanah) :-

 

Antara kaum (tidak sama bangsa) oleh Menteri Besar Johor – 1-3 bulan

 

Sesama bangsa, Rumah / Kedai Kos Rendah / Sederhana Rendah oleh Menteri Besar Johor – 2-3 minggu

2 minggu

454/524

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100

454/524x100 = 86.64%

Kena rujuk ke bahagian yang berkenaan agar diproses dalam tempoh yang telah dijanjikan.

 

10

Permohonan Salinan Sah Hakmilik dan Surat Cara :-

 

Permohonan salinan sah hakmilik berkomputer akan disiapkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

 

Permohonan salinan sah surat cara yang telah dijilid akan disiapkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan diterima.

2 minggu

454/524

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

454/524x100 = 86.64%

Kena rujuk ke bahagian yang berkenaan agar diproses dalam tempoh yang telah dijanjikan.

 

11

Permohonan Carian Persendirian dan Carian Rasmi :-

 

Permohonan Carian Persendirin Hakmilik serta-merta.

 

Permohonan Carian Rasmi tempoh 2 hari bekerja.

 

Permohonan Carian Persendirian Hakmilik/Carian Rasmi oleh Jabatan dan Agensi Kerajaan tempoh 7 hari bekerja.

1784

 

3657

5441/5441

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100

5441/5441x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

 

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH DAERAH TANGKAK

TAHUN 2019

BAHAGIAN PELUPUSAN

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA / SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

PERANCANG PEMULIHAN

2019

SASARAN

PURATA

1

Laporan Status Tanah (Borang Awalan) akan diberikan keputusan dalam tempoh 1 hari

1 hari

3200/3200

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

3200/3200x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

2

Permohonan Tanah Kerajaan/Sambung Pajakan/Lesen Pendudukan Sementara (TOL) akan diperakukan kepada kerajaan dalam tempoh 12 bulan dari tempoh 12 bulan dari tarikh permohonan didaftarkan.

(tertakluk kepada jumlah permohonan)

12 bulan

2751/2800

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

2751/2800x100 = 98.25%

Semua dokumen yang lengkap diterima bagi mengelakkan kelewatan.

3

Notis 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan Kerajaan diterima bagi tanah kocek dan tempoh 4 minggu bagi tanah umum.

2 minggu

 

24/32

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

24/32x100 = 75%

Menyerahkan secara pos dan seterusnya telefon untuk pemakluman.

4

Setiap permohonan Tanah Umum akan ditemuduga dalam masa 6 bulan selepas tamat tarikh pengumuman.

6 bulan

165/165

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

165/165x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

5

PERMOHONAN TANAH KOCEK

Setiap permohonan tanah akan diberi jawapan tolak atau diproses dalam tempoh 2 minggu.

 

Setiap permohonan yang diproses akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima.

 

Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas keputusan diterima.

6 bulan

165/165

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

165/165x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

6

PERMOHONAN TANAH UMUM

Setiap permohonan akan ditemuduga dalam tempoh 6 bulan selepas pengumuman.

 

Perakuan kepada kerajaan akan dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas ditemuduga.

 

Notis Tuntutan 5A akan dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan selepas kelulusan diterima.

15 bulan

1241/1346

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

1241/1346x100 = 92.19%

Buat senarai semak/daftar bagi mengelakkan dari lewat diuruskan.

7

PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS)

Setiap permohonan LPS yang diproses akan diperakukan kepada Kerajaan dalam tempoh 6 bulan.

 

Lesen akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan diterima.

7 bulan

251/302

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

251/302x100 = 83%

Membuat tindakan susulan kepada agensi berkenaan bagi memastikan kelancaran perjalanannya.

 

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH DAERAH TANGKAK

TAHUN 2019

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA / SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

PERANCANG PEMULIHAN

2019

SASARAN

PURATA

1

Prosuder dan proses permohonan cadangan pemajuan semasa sehingga selesai.

 

Ulasan permohonan Kebenaran Merancang

·         1 bulan (Seksyen 19 Akta 172)

 

Permohonan Tukar Syarat

·         2 bulan (Seksyen 124 KTN)

 

Permohonan Pecah Sempadan

·         2 bulan (Seksyen 135 KTN)

 

Permohonan Serentak Tukar Syarat dan Pecah Sempadan

·         2 bulan (Seksyen 124A KTN)

 

Permohonan Serahbalik dan Kurniasemula

·         3 bulan (Seksyen 204D)

 

10 bulan

159/169

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

159/169x100 = 94.08%

Membuat tindakan susulan kepada agensi berkenaan bagi memastikan kelancaran perjalanannya.

2

Tempoh laporan tanah akan dihantar kepada Agensi pengambilan adalah tertakluk kepada jumlah lot yang terlibat sebagaimana berikut :-

 

Kurang dari 10 lot – 1 bulan

10 hingga 50 lot – 2 bulan

Lebih dari 50 lot – 3 bulan

6 bulan

120/135

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

120/135x100 = 88.89%

Memperingatkan agensi terlibat supaya dapat memberikan laporan lebih awal.

3

Proses pewartaan tanah akan dihantar ke PTG Johor dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima laporan tanah.

14 hari

 

60/65

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

60/65x100 = 92.30%

Pewartaan akan dihantar melalui kurier/serahan tangan bagi mengelakkan ianya lewat.

4

Pentadbiran ini akan dihantar ke PTG Johor dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima laporan tanah.

7 hari

201/201

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

201/201x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

5

PERMOHONAN TANAH UMUM

 

Siasatan tanah untuk menentukan pampas an akan dijalankan dalam tempoh 30 hari selepas menerima laporan penilaian dari Jabatan Penilaian Harta Muar

30 hari

45/46

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

45/46x100 = 97.82%

Siasatan terus dilakukan oleh bahagian berkenaan dan diberikan tarikh dikembalikan.

6

Perintah pampasan (Borang G & H) akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh siasatan tanah.

 

Lesen akan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas kelulusan diterima.

14 hari

344/344

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

344/344x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

7

Surat pengambilan cek pampasan akan dikeluarkan kepada tuan tanah dalam tempoh 7 hari selepas menerima pembayaran daripada jabatan yang membuat pengambilan.

7 hari

344/344

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

344/344x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

8

Bantahan Borang N (Perujukan Tanah) akan dihantar ke Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor bagi tujuan semakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima Borang N

14 hari

3/3

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

3/3x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

9

Borang N (Perujukan Tanah) akan didaftarkan ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 3 bulan dari tarikh perujukan diterima dari Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri Johor.

3 hari

3/3

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

3/3x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

10

Borang K akan didaftarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan cek bayaran pampasan dari Agensi Pengambilan.

14 hari

344/344

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

344/344x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

11

Surat pengecualian bayaran ukur bagi tahun permintaan Ukur (P.U) akan dihantar ke PTG Johor dalam tempoh 7 hari dari tarikh Borang K didaftarkan.

7 hari

98/98

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

98/98x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

 

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH DAERAH TANGKAK

TAHUN 2019

BAHAGIAN HASIL

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA / SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

PERANCANG PEMULIHAN

2019

SASARAN

PURATA

1

Semua bayaran cukai di kaunter akan disediakan dalam tempoh 10 minit dalam keadaan sistem lancar.

10 minit

460/460

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

460/460x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

2

Semua urusan pembayaran cukai melalui pos akan diakaunkan dalam tempoh 7 hari bekerja.

7 hari bekerja

1930/1930

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

1930/1930x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

3

Pengeluaran wang amanah dalam tempoh 30 hari selepas permohonan lengkap diterima.

7 hari bekerja

 

102/102

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

102/102x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

4

Urusan pengeluaran permit bahan batuan akan disiapkan dalam tempoh 3 hari bekerja.

7 hari bekerja

1680/1680

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

1680/1680x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

 

LAPORAN PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT TANAH DAERAH TANGKAK

TAHUN 2019

BAHAGIAN KUATKUASA

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA / SASARAN

PENCAPAIAN

PENCAPAIAN SEBENAR

PERANCANG PEMULIHAN

2019

SASARAN

PURATA

1

Menyediakan laporan ke atas surat-surat pengaduan dari agensi/orang awam dalam tempoh 7 hari dari tarikh aduan.

7 hari

15/15

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

15/15x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

2

Aduan bagi tunjuk sempadan diselesaikan dalam tempoh 7 hari bekerja.

7 hari bekerja

130/130

Bil pencapian / jumlah permohonan x 100%

130/130x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

3

Permohonan hak lalulalang akan diproses dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh permohonan didaftarkan.

3 bulan

 

75/75

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

75/75x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

4

Memberi Notis Amaran selama 21 hari sebelum tindakan kuatkuasa 425 KTN diambil.

21 hari

35/35

Bil pencapaian / jumlah permohonan x 100%

35/35x100 = 100%

Mengekalkan pencapaian sediada.

 

 

Dasar Kualiti

 

 

Dasar Kualiti di Pejabat Tanah Daerah Tangkak adalah seperti berikut:

 • Menjadikan Pentadbiran Tanah sebagai Pentadbiran yang efektif dan efisyen serta berkeupayaan mengimbangi segala bentuk tuntutan dan cabaran pada bila-bila masa.

 

 • Melaksanakan pengurusan pentadbiran tanah dengan cekap, berkesan dan adil berlandaskan perundangan negara dengan menitikberatkan pembangunan modal insan yang berketrampilan, mengamalkan nilai-nilai murni, mengaplikasi teknologi terkini dan sentiasa mengutamakan penambahbaikan.

 

Untuk mencapai hasrat tersebut Pejabat Tanah Daerah Tangkak mestilah:

 

 • Melaksana dan mengekalkan Sistem Pengurusan Kualiti yang mematuhi keperluan-keperluan MS ISO 9001:2015 serta undang-undang.

 

 • Meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti yang dilaksanakan secara berterusan, untuk memenuhi keperluan pelanggan dan

 

 • Sentiasa membuat semakan terhadap kecukupan dan pembangunan sumber-sumber untuk memastikan pencapaian objektif-objektif yang telah ditetapkan.

 

 

Disahkan Oleh:

 

EN NORRIZAM BIN MUHAMAD

PENTADBIR TANAH DAERAH TANGKAK  )


Go to top