A- A A+
Menu

Log Masuk

Pada hari ini, 23 September 2018, satu mesyuarat di antara Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Johor bersama Johor Bar Comitee telah diadakan. Sebanyak 20 isu telah dibincangkan yang merangkumi bahagian Pendaftaran, Strata, Hasil dan Pembangunan. Hasil daripada perbincangan tersebut, satu ketetapan telah diputuskan bagi memberikan pemahaman dan kelancaran urusan di Pentadbiran Tanah Johor.

 PTG mengharapkan kerjasama ini akan berterusan pada masa hadapan.

 

ICT JOHORSUK JOHORMUAFAKAT JOHORSPAJ1GOVMDECMSC

Go to top