A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

Pada hari ini 11 November 2018, Pejabat Tanah Dan Galian Johor telah menerima  lawatan kerja dari Pejabat Perbendaharaan Negeri Sembilan. Wakil dari

Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor telah memberi taklimat mengenai Perlaksanaan Sistem iSpeks di Johor manakala wakil dari Pejabat Tanah Dan Galian Johor telah

memberi taklimat mengenai Integrasi Sistem Hasil Tanah Johor dan iSpeks.

ICT JOHORSUK JOHORMUAFAKAT JOHORSPAJ1GOVMDECMSC

Go to top