A- A A+
Menu

Log Masuk

Pada 17 Februari 2019, Pentadbiran Tanah Johor telah menganjurkan Executive Talk dan Pelancaran Kompendium Tanah Johor
yang disempurnakan oleh Dato' Haji Azmi Bin Rohani, selaku Setiausaha Kerajaan Johor.

Kompendium Tanah Johor adalah hasil penulisan pegawai-pegawai di PTG Johor yang merupakan kompilasi artikel perihal tanah.
Terdapat 11 artikel didalam Kompendium Tanah Johor yang dihasilkan oleh 17 orang penulis antaranya:

1- Yang Berhormat Dato' Haji Azmi Bin Rohani (Setiausaha Kerajaan Johor)
2- Yang Berhormat Dato' Haji Halim Bin Hasbullah (Pengarah Tanah dan Galian Johor)
3- Tuan Haji Jamaludin bin Haji A.Hamid (Timbalan Pengarah I, Pengurusan PTG Johor)
4- Puan Suhailizan Binti Suliman (Timbalan Pengarah II, Pendaftaran PTG Johor)
5- Tuan Haji Amirul Haffiz Bin Ariff (Ketua Penolong Pengarah, Pembangunan PTG Johor)
6- YM Ungku Khalsom Sofia Ungku Yusoff (Penolong Pengarah Hakmilik Strata PTG Johor)
7- Cik Fatimah Zahrah Mohd Hosni (Penolong Pegawai Tadbir Hakmilik Strata PTG Johor)
8- Encik Mohd Haniff Bin Ahmad (Ketua Penolong Pengarah,Pendaftaran Hakmilik PTG Johor)
9- Encik Mohamad Noor Azam Bin Sulaiman (Penolong Pengarah,Pendaftaran Hakmilik PTG Johor)
10- Puan Azreeen Binti Osman (Pegawai Undang-undang,PTG Johor)
11- Puan Ruzana Binti Jaffar (Pegawai Teknologi Maklumat,PTG Johor)
12- Encik Mohd Hisam Bin Said (Ketua Penolong Pengarah,Pendaftaran Hakmilik Strata PTG Johor)
13- Encik Muhammad Fahrul Bin Khalid (Ketua Penolong Setiausaha,Bahagian Sains dan ICT Johor)
14- Tuan Syed Norul Shahril Bin Syed Nasir (Penolong Pentadbir Tanah Daerah Kecil Pengerang)
15- Allahyarhamah Nurul Asmaa Bin Maakul (Penolong Setiausaha Kanan, Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor)
16- Puan Farhana Binti Abdul Majid (Penolong Pengarah,Pembangunan PTG Johor)
17- Encik Mohd Razi Bin Aziz (Penolong Pentadbir Tanah, Pejabat Tanah Daerah Kluang)

Dalam Majlis ini juga telah dilaksanakan Permeteraan dua(2) Memorandum iaitu:

1)Memorandum Kerjasama di antara Pentadbiran Tanah Johor dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Unit Pengurusan Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor)
2)Memorandum Kerjasama di antara Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Johor dan Universiti Teknologi Malaysia (Fakulti Alam Bina dan Ukur)

Seterusnya,
Sesi Executive Talk merupakan sesi perkongsian yang amat bermanfaat kepada pelbagai pihak.

1)Sesi Executive Talk yang Pertama bertajuk "Golden Experience Sharing" disampaikan oleh
YB Dato' Haji Obet bin Tawil (Mantan Setiausaha Kerajaan Johor).
Moderator bagi sesi ini adalah YB Dato' Haji Halim Bin Hasbullah (Pengarah PTG Johor)

Klik untuk muat turun slaid Sesi Executive Talk yang Pertama

2)Sesi Executive Talk yang Kedua bertajuk "Land - Group Settlement Area" disampaikan oleh
Tuan Haji Ab Aziz Bin Ismail (Mantan Timbalan Pengarah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian).
Moderator bagi sesi ini adalah Tuan Haji Amirul HaffizBin Ariff (Ketua Penolong Pengarah,Pembangunan PTG Johor)

Klik untuk muat turun slaid Sesi Executive Talk yang Kedua


3)Sesi Executive Talk yang Ketiga bertajuk "Land Law & Experience" disampaikan oleh
Puan Sunita S. Sothi (Zaid Ibrahim & CO).
Moderator bagi sesi ini adalah Encik Mohd Haniff Bin Ahmad (Ketua Penolong Pengarah, Pendaftaran PTG Johor) dan Encik Mohd Hisam Bin Said (Ketua Penolong Pengarah, PTG Johor)

Klik untuk muat turun slaid Sesi Executive Talk yang Ketiga


4)Sesi Dialog Bersama yang bertajuk Pengambilan Balik Tanah: Isu-isu dan Cabaran disampaikan oleh
YB Dato' Ishak Bin Sahari (Penasihat Undang-undang Negeri Johor)
Moderator bagi sesi ini adalah Puan Suhailizan Binti Suliman (Timbalan Pengarah, Pendaftaran PTG Johor)

Klik untuk muat turun slaid Sesi Dialog

Majlis Executive Talk dan Pelancaran Kompendium Tanah Johor diadakan di Aras 9, Holiday Villa Johor Bahru.

ICT JOHORSUK JOHORMUAFAKAT JOHORSPAJ1GOVMDECMSC

Go to top