A- A A+
Menu

Log Masuk

Kunjungan Hormat Delegasi Jabatan Tanah dan Survei (JTS) Sarawak ke Pejabat Tanah Dan Galian Johor
pada 19 Februari 2019.

Kunjungan hormat ini bertujuan untuk berkongsi maklumat berkenaan:
1) Membuat perbandingan di antara Akta Hakmilik Strata 1985 dengan Ordinan Hakmilik Strata 1995;
2) Perkongsian maklumat mengenai sistem aplikasi yang digunapakai dalam proses pendaftaran dan pengeluaran surat hakmilik strata;
3) Mendapatkan pendedahan berhubung jenis dan skim surat hakmilik strata; dan
4) Memahami proses pendaftaran dan pengeluaran sijil Perbadanan Pengurusan dan Badan Pengurusan Subsidiari.

ICT JOHORSUK JOHORMUAFAKAT JOHORSPAJ1GOVMDECMSC

Go to top