Sistem Aplikasi P'GEO V2.0 ini dibangunkan selaras dengan Pekeliling Kerajaan Bil.1 Tahun 2009 bagi pelaksanaan Pusat Data Geospatial di peringkat Kerajaan Tempatan yang merupakan satu laman yang mengandungi peta yang interaktif dan data dalam bentuk infografik.

Ia memfokuskan sistem pangkalan gunatanah yang mengandungi tiga modul

  1. Gunatanah semasa
  2. Gunatanah komited
  3. dan Gunatanah cadangan

dengan pelbagai fungsi analisis bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan data perancangan.

 

Sistem Aplikasi P'GEO V2.0 boleh dicapai melalui http://gis.mppg.gov.my/pgeo_v2/ dan juga melalui pautan rasmi di laman web MPPG.