Pembayar Cukai Tanah Terawal mulai 3 Januari 2021 meliputi Pejabat Tanah Daerah seluruh Johor, Pejabat Tanah Dan Galian Johor serta di UTC Galleria Kotaraya dan UTC Pasir Gudang.

#baucer2021
#cukaitanah2021
#rebat10
#pentadbirantanahjohor