Pembayaran cukai tanah atas talian melalui Johor Online Payment dibuka mulai 10 Januari 2021.

#cukaitanahjohor
#cukaitanah2021
#johoronlinepayment