Jadual kaunter kutipan luar cukai tanah Pejabat Tanah Pontian sepanjang April hingga Mei 2021 sebagaimana ketentuan berikut:-