Video Interaktif oleh Bahagian Pendaftaran Hakmilik atas tajuk
 
Prosedur Permohonan Pengecualian/Pengurangan Bayaran Fee Pendaftaran Lewat.
Sempena Hari Tanah Negara 2021 Peringkat Negeri Johor.