A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

Adalah dimaklumkan permohonan temujanji di Bahagian Pendaftaran Hakmilik di Unit Urusniaga (bagi firma-firma di dalam Negeri Johor), Unit Bukan Urusniaga Dan QTFT dan di Bahagian Hakmilik Strata, Pejabat Tanah dan Galian Johor boleh dibuat melalui pautan ‘google form’ seperti berikut:

UNIT URUSNIAGA (Bagi temujanji pada 26 – 30 September 2021)
Link ‘google form’: https://forms.gle/1WCm5HKTdY84TKgM7
bemula pada 23 September 2021 dari jam 1.00 tengahari sehingga 2.00 petang atau setelah mencapai had maksimum folder


UNIT BUKAN URUSNIAGA
Link ‘google form’: https://forms.gle/n77jDGmvtCK3mvoV7
bemula pada setiap hari Sabtu hingga Rabu jam 2.00 hingga 4.00 petang


BAHAGIAN HAKMILIK STRATA
Link ‘google form’: https://forms.gle/79cpf8cocmCE6jkQA
bemula pada setiap hari Ahad hingga Khamis jam 8.00 pagi hingga 2.00 petang

#kitajagakita


Go to top