A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

Menjadikan Pentadbiran Tanah sebagai pentadbiran yang efektif dan efisyen serta berkeupayaan mengimbangi segala bentuk tuntutan dan cabaran pada bila-bila masa.

Menjadikan sebuah agensi kerajaan yang berkesan di dalam mengurus, merancang dan menyelaras pembangunan sumber tanah dengan berasaskan kepada pembangunan insan, peningkatan alatan automasi pejabat dan penentuan tugas-tugas yang teratur.


Go to top