• Emailptgj@johor.gov.my
  • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.
  • Emailptgj@johor.gov.my
  • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.

Pekeliling

Pekeliling PTG (Jilid)

Pekeliling PTG Jilid 1 (1947-1964)
Pekeliling PTG Jilid 2 (1965-1985)
Pekeliling PTG Jilid 3 (1986-1994)
Pekeliling PTG Jilid 4 (2001-2014)

Pekeliling PTG Tahun 1987

Pekeliling PTG Tahun 1988

Pekeliling PTG Tahun 1989

Pekeliling PTG Tahun 1990

Pekeliling PTG Tahun 1992

Pekeliling PTG Tahun 1993

Pekeliling PTG Tahun 2001

Pekeliling PTG Tahun 2005

Pekeliling PTG Tahun 2006

Pekeliling PTG Tahun 2008

Pekeliling PTG Tahun 2014

Pekeliling PTG Tahun 2015

Pekeliling PTG Tahun 2017

Pekeliling PTG Tahun 2018

Pekeliling PTG Tahun 2019

Pekeliling PTG dan JKPTG Tahun 2021

Pekeliling PTG dan JKPTG Tahun 2022

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihatkan semua Pendaftar dan Pentadbir Tanah berhubung kaedah-kaedah untuk memberi kesan kepada pewakafan tanah di bawah Kanun Tanah Negara[Akta 828].

 

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung keperluan untuk menyenggara indeks lot-lot di Pejabat Tanah.

Kemudahan Carian Persendirian

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung tatacara penyampaian perkhidmatan urusan carian persendirian selaras dengan seksyan 384 Kanun Tanah Negara [Akta 828]

Melepaskan Gadaian Dengan Membuat Bayaran Kepada Pendaftar Hakmilik

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai perkara-perkara berkaitan urusan pelepasan gadaian dengan membuat bayaran kepada Pendaftaran Hakmilik selaras dengan seksyen 279 Kanaun Tanah Negara [Akta 828]

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk menjamin mutu dan ketepatan pelan bagi hak milik sementara akibat permohonan pecah sempadan, pecah bahagian dan penyatuan.

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung perkara - perkara yang perlu diambil perhatian dalam penyediaan jalan keluar masuk bagi permohonan pecah sempadan atau pecah bahagian tanah selaras dengan subseksyen 136(1)(h) Kanun Tanah Negara [Akta 828]

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah untuk memastikan bahawa setiap tanah perlu diperenggankan sebelum penyediaan dokumen hakmilik sementara dan sebelum penyediaan permohonan ukur.

Penyenggaraan Lot Digital Di Pejabat Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung keperluan untuk menyenggara dengan teratur lot-lot digital yang dibekalkan oleh Jabatan Pemetaan dan Ukur Malaysia (JUPEM) kepada Pejabat Tanah.

Penyenggaraan Indeks Pejabat Tanah Bagi Tanah-Tanah Yang Telah Diperenggankan Oleh Penolong Pegawai Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah untuk menyenggara satu rekod nombor-nombor plot tanah yang digunakan oleh Penolong Pegawai Tanah untuk menunjukkan kawasan-kawasan tanah yang telah diperenggankan bagi membantu dalam kelulusan permohonan pelupusan tanah atau pembangunan tanah.

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pentadbir Tanah mengenai beberapa perkara penting berkaitan perampasan tanah di bawah Kanun Tanah Negara [Akta 828]

Tugas Pentadbir Tanah Dalam Penilaian Harga Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pentadbir Tanah berhubung perkara-perkara yang melibatkan tugasan penilaian harga tanah.

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar dan Pentadbir Tanah berhubung dengan dokumen sampingan bagi pendaftaran sesebuah syarikat di bawah Akta Syarikat 2016 [Akta 777] yang membuktikan bahawa sesuatu syarikat boleh memegang sesuatu tanah atau kepentingan atas sesebuah tanah di bawah Kanun Tanah Negara [Akta 828].

Ubah bahasa »
Pentadbiran Tanah Johor