• Emailptgj@johor.gov.my
  • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.
  • Emailptgj@johor.gov.my
  • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.

Perbincangan Bersama Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Johor

22 Jun 2022.

Pejabat Tanah dan Galian (PTG) Johor telah mengadakan satu sesi perbincangan bersama Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Johor berhubung dengan pengesahan dokumentasi yang melibatkan perserahan urusan pendaftaran tanah di PTG Johor.

Selain itu juga, SSM turut berkongsi maklumat terkini serta langkah-langkah penambahbaikan yang telah dilaksanakan bagi memudahkan pihak-pihak berkepentingan menjana dokumen secara atas talian.

Diharapkan agar sesi sebegini dapat dilaksanakan dari semasa ke semasa supaya urusan-urusan tanah di PTG Johor dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur.

Ubah bahasa »
Skip to content