• Emailptgj@johor.gov.my
 • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.
 • Emailptgj@johor.gov.my
 • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.

Piagam Pelanggan (Pelupusan)

 • 01

  PERMOHONAN TANAH KERAJAAN

  11

  Oleh individu dan Syarikat yang kurang daripada 20 permohonan.

  • Dimajukan kepada Jawatankuasa Hasil Bumi dalam tempoh 50hari  dari tarikh terima kertas perakuan.

  Berkelompok dan Umum yang lebih daripada 20 permohonan.

  • Dimajukan kepada Jawatankuasa Hasil Bumi dalam tempoh 90 hari dari tarikh terima kertas perakuan.
 • 02

  PERMOHONAN MEMBAHARUI & MELANJUTKAN PAJAKAN TANAH

  11

  Daripada Pemohon Asal (Bagi kampung-kampung Baru sahaja)

  • Perakuan akan dimajukan kepada Pengarah Tanah & Galian Johor dalam tempoh 15 hari dari tarikh terima kertas perakuan.

  Daripada Pemohon Selain Daripada Pemohon Asal

  • Perakuan dimajukan kepada Jawatankuasa Hasil Bumi dalam tempoh 50 hari dari tarikh terima kertas perakuan.
 • 03

  PERMOHONAN LEBIHAN KELUASAN SELEPAS DIUKUR HALUS

  Lebih sepuluh (10) ekar tetapi kurang daripada 10% keluasan asal.

  • Perakuan akan dimajukan kepada Jawatankuasa Hasil Bumi dalam tempoh 50 hari dari tarikh terima kertas perakuan.
 • 04

  PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

  6

  Di bawah bidang Kuasa Pengarah Tanah dan Galian Johor

  • Permohonan akan dipertimbangkan dalam tempoh 15 hari dari tarikh terima kertas perakuan.

  Diluar bidang Kuasa Pengarah Tanah dan Galian Johor.

  • Permohonan dimajukan kepada Jawatankuasa Hasil Bumi dalam tempoh 50 hari  dari tarikh terima kertas perakuan.
 • 05

  PERMOHONAN RAYUAN

  6
  • Perakuan semula bagi kes-kes rayuan permohonan tanah Kerajaan atau kurang premium akan dimajukan kepada Jawatankuasa Hasil Bumi dalam tempoh 50 hari dari tarikh terima kertas perakuan.
 • 06

  PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KERAJAAN

  • Semua keputusan Pengarah Tanah Dan Galian Johor, Y.A.B Menteri Besar Johor dan Majlis Mesyuarat Kerajaan akan disampaikan kepada Pentadbir Tanah dalam tempoh 15 hari dari tarikh keputusan diterima.
Ubah bahasa »
Skip to content