• Emailptgj@johor.gov.my
 • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.
 • Emailptgj@johor.gov.my
 • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.

Piagam Pelanggan (Pembangunan Tanah)

 • 01

  SERAHBALIK KURNIASEMULA

  18
  • Menguruskan permohonan Serahbalik Kurniasemula bagi pertimbangan Kerajaan – 107 hari.
 • 02

  PECAH SEMPADAN/BAHAGIAN DAN CANTUMAN

  7
  • Menguruskan permohonan Pecah Sempadan/Bahagian dan Cantuman bagi pertimbangan Pengarah dan Galian – 30 hari.
  • Menguruskan permohonan Pecah Sempadan/Bahagian dan Cantuman bagi pertimbangan Kerajaan – 62 hari.
  • Menguruskan rayuan atas keputusan permohonan Pecah Sempadan/Bahagian dan Cantuman bagi pertimbangan Kerajaan. – 62 hari.
 • 03

  UBAHSYARAT

  29
  • Menguruskan permohonan Ubahsyarat bagi pertimbangan Pengarah dan Galian Johor – 30 hari.
  • Menguruskan permohonan Ubahsyarat bagi pertimbangan Kerajaan – 62 hari.
  • Menguruskan rayuan atas keputusan permohonan Ubahsyarat bagi pertimbangan Kerajaan – 62 hari.
 • 04

  PERLOMBONGAN

  3
  • Menguruskan permohonan Tanah Kerajaan bagi tujuan Perlombongan untuk pertimbangan Kerajaan – 62 hari.
 • 05

  PINDAAN DAN RAYUAN

  3
  • Menguruskan permohonan pindaan dan rayuan bagi pertimbangan Kerajaan – 62 hari.
 • 06

  PERMOHONAN PINDAHMILIK TANAH LADANG DAN PERAKUAN LEMBAGA TANAH LADANG NEGERI JOHOR

  10
  • Menguruskan permohonan Pindahmilik Tanah Ladang dan Perakuan Lembaga Tanah Ladang untuk pertimbangan Lembaga Tanah Ladang Negeri Johor –     30 hari.
 • 07

  PERMOHONAN PENRIZABAN

  6
  • Memproses Permohonan Penrizaban di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara – 65 hari.
 • 08

  PERMOHONAN PAJAKAN RIZAB

  9
  • Memproses permohonan Pajakan rizab-rizab di bawah Seksyen 63 Kanun Tanah Negara – 60 hari.
 • 09

  PERMOHONAN PEMBATALAN RIZAB

  4
  • Memproses permohonan Pembatalan Rizab di bawah Seksyen 64 Kanun Tanah Negara – 60 hari.
 • 10

  PERMOHONAN TANAH DARIPADA TNB, PERSATUAN ATAU PERTUBUHAN BUKAN ISLAM

  8
  • Memproses permohonan tanah (tapak pencawang elektrik, rumah berhala/Kuil/Kubur Bukan Islam/Bangunan untuk Persatuan Bukan Islam) daripada TNB, Persatuan atau Pertubuhan Bukan Islam – 45 hari.
 • 11

  PENGAMBILAN BALIK TANAH

  3
  • Memproses permohonan Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(a) daripada Jabatan Kerajaan Negeri – 21 hari.
 • 12

  PERMOHONAN BANTAHAN PAMPASAN TNB

  • Memproses Bantahan Pampasan TNB daripada tuanpunya tanah – 60 hari.
 • 13

  PERMOHONAN TANAH TAPAK PENCAWANG SELEPAS PBT DARIPADA TNB

  3
  • Memproses permohonan tanah bagi kegunaan tapak pencawang elektrik selepas proses PBT daripada TNB – 30 hari.
 • 14

  .PERMOHONAN PENGAMBILAN BALIK TANAH

  2
  • Memproses permohonan Pengambilan Balik Tanah di bawah Seksyen 3(1)(b) (c) Akta PBT 1960. (Jawatankuasa Khas Pengambilan Balik Tanah) – 28 hari.
 • 15

  PERMOHONAN PENGECUALIAN BAYARAN UKUR

  1
  • Mengurus kelulusan permohonan Pengecualian Bayaran Ukur mengikut Peruntukan 4(a) Perintah Kanun Tanah Negara (Bayaran-Bayaran Ukur) 1965 –  14 hari.
 • 16

  PERMOHONAN TANAH DARIPADA PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN DAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

  8
  • Memproses permohonan tanah (Tapak Pertanian dan Bangunan) daripada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Negeri Johor – 45 hari.
 • 17

  PERMOHONAN TANAH KEGUNAAN SEKOLAH SELEPAS PENGAMBILAN BALIK TANAH DARIPADA PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN DAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

  Memproses permohonan tanah bagi kegunaan sekolah dan tanah selepas Pengambilan Balik Tanah daripada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Negeri Johor – 30 hari.

 • 18

  PERMOHONAN WAKAF OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

  1
  • Memproses permohonan Wakaf oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor(12A) dan permohonan serahan sebahagian tanah kepada Kerajaan (12B) – 14 hari.
 • 19

  PERMOHONAN PEMBATALAN PERAMPASAN

  4
  • Memproses permohonan Pembatalan Perampasan di bawah Seksyen 100 dan 133 Kanun Tanah Negara – 30 hari.
 • 20

  PERMOHONAN TANAH (PERTANIAN LEBIH 40 HEKTAR, INDUSTRI DAN BANGUNAN DARIPADA AGENSI SWASTA, GLC, GSA)

  3
  • Memproses permohonan tanah (pertanian lebih 40 hektar, Industri dan Bangunan) daripada Agensi Swasta, GLC, GSA- 30 hari.
 • 21

  PERMOHONAN PERMIT KHAS

  12
  • Memproses Permohonan Permit Khas – 30 hari.
 • 22

  PERMOHOAN RIZAB MELAYU

  8
  • Memproses Permohonan Rizab Melayu di bawah Seksyen 6 – 60 hari.
 • 23

  PERMOHONAN DAN PEMBATALAN PELAN WARTA

  1
  • Memproses Permohonan dan Pembatalan Pelan Warta – 14 hari.
 • 24

  PERMOHONAN RIZAB MELAYU DI BAWAH JADUAL KE-2 ENAKMEN RIZAB MELAYU 1936

  19
  • Memproses permohonan Rizab Melayu di bawah Jadual Ke-2 Enakmen Rizab Melayu 1936 – 30 hari.
 • 25

  PERMOHONAN MENYEMAK NOTIS 5A TANAH INDUSTRI DARIPADA JOHOR CORPORATION

  3
  • Memproses permohonan menyemak Notis 5A Tanah Industri daripada Johor Corporation – 14 hari.
 • 26

  PERMOHONAN TANAH DARIPADA AGENSI KERAJAAN.

  11
  • Memproses Permohonan Tanah daripada Agensi Kerajaan – 30 hari.
Ubah bahasa »
Skip to content