• Emailptgj@johor.gov.my
  • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.
  • Emailptgj@johor.gov.my
  • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.

Setinggi-tinggi Tahniah

Yang Berhormat
Dato’ Haji Ashari Bin Haji Kasnan,
Pengarah Tanah dan Galian Johor

Diatas Pengurniaan
Darjah Sultan Ibrahim Johor Yang Amat Disanjungi
Pangkat Kedua Dato’ Mulia Sultan Ibrahim Johor (DMIJ)

sempena

Hari Keputeraan Rasmi
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN IBRAHIM
IBNI ALMARHUM SULTAN ISKANDAR
SULTAN YANG DIPERTUAN BAGI NEGERI DAN
JAJAHAN TAKLUKJOHOR DARUL TAKZIM

Pada 23hb. Mac 2022

Daripada:
Warga Pentadbiran Tanah Johor

Ubah bahasa »
Pentadbiran Tanah Johor